Smogová situace je stále horší, konec je v nedohlednu

Množství nečistot ve vzduchu v Moravskoslezském kraji ještě přibylo. Z informací Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) vyplývá, že průměrná denní koncentrace polétavého prachu PM10 se na většině měřicích stanic blíží čtyřnásobku povoleného limitu.

Situace je dnes ráno nejhorší v Bohumíně na Karvinsku. Tamní měřící stanice vykázala dnes v 6:00 hodnotu 245 mikrogramů na metr krychlový. Limit pro průměrnou čtyřiadvacetihodinovou koncentraci prašného aerosolu je 50 mikrogramů na metr krychlový. Hodnoty naměřené v Bohumíně tedy překročili stanovený limit téměř pětinásobně.

Nejnižší údaj z celého kraje byl naměřen na stanici Třinec-Kanada na Frýdecko-Místecku, koncentrace polétavého prachu dosáhla 134 mikrogramů na metr krychlový, a limit tak překročila více než dvojnásobně.

„Během dnešního dne budou hodnoty průměrných čtyřiadvacetihodinových koncentrací prašného aerosolu opět překračovat imisní limit (50 mikrogramů na metr krychlový), troj až pětinásobně,“ uvedli meteorologové. Nepředpokládají, že by se dnes imisní situace výrazněji změnila. Krátkodobé koncentrace ostatních měřených škodlivin jsou pod limitem.

Ovzduší v Moravskoslezském kraji patří dlouhodobě k nejhorším v zemi i Evropě. Nejhorší je situace na podzim a hlavně v zimě. Za znečištění ovzduší může místní průmysl, ale také doprava a kotle v rodinných domcích, nezanedbatelný vliv mají také škodliviny přicházející ze sousedního Polska.

Lidé s chronickými dýchacími potížemi, srdečními nemocemi, ale i malé děti nebo senioři by při smogových situacích měli omezit fyzickou zátěž a zbytečně nechodit ven. U dospělých lidí bez zdravotních potíží nejsou nutná žádná omezení. Meteorologové žádají řidiče automobilů, aby pokud možno nevyjížděli.