Masarykova univerzita otevřela novou knihovnu. Staví i ostatní vysoké školy

Brno - Novou moderní knihovnu na své ekonomicko-správní fakultě dnes otevřela Masarykova univerzita. Stavba za padesát milionů korun ale rozhodně není jedinou vysokoškolskou budovou, která právě v Brně vyrůstá. Masarykova univerzita kromě ní ještě čeká na dokončení přístavby filozofické nebo informatické fakulty. Ve velkém své areály rozšiřují i ostatní brněnské vysoké školy. Trend je přitom jasný – soustředit co nejvíce laboratoří a učeben do kampusů.

„Od roku 1998 narostl počet našich studentů z 1 600 na více než čtyři tisíce. Tomu odpovídají také zvýšené nároky na prostory pro uložení knihovního fondu, individuální studium nebo práci ve skupinách,“ zdůvodnil rekonstrukci ředitel projektu a tajemník Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity Jan Slezák.

Při rekonstrukci, která začala v květnu minulého roku, byla kapacita knihovny rozšířena z 60 tisíc na 90 tisíc svazků. Vznikly také klidové zóny, které jsou fyzicky i zvukově oddělené od provozní části knihovny. Oprava stála 50 milionů korun.

Knihovna rozhodně není jedinou stavbou či opravou, na které se v současnosti Masarykova univerzita podílí. Celkové náklady na právě probíhající stavby či přestavby činí téměř 1,8 miliardy korun, které má univerzita převážně z evropských strukturálních fondů. U budovy fakulty informatiky například vyrůstá nové pětipatrové průčelí a také sedmipatrová přístavba, která poskytne zázemí vědeckotechnickému parku a podnikatelskému inkubátoru. 

Podobně se rekonstruuje i areál filozofické fakulty, kde dvě staré a nevyhovující budovy nahrazuje nová stavba. V bohunickém kampusu se zase dostavují čtyři pavilony pro biology z přírodovědecké fakulty a prostory pro část vědeckého centra CEITEC. Všechny tyto práce by měly být hotovy v roce 2014.

Kromě moderního zázemí pro akademiky a studenty mají současné rekonstrukce ještě další rozměr. „Jakmile budou všechny probíhající práce hotové, velká většina našich pracovníků už bude sídlit v prostorách, které jsou ve vlastnictví univerzity,“ dodala mluvčí Masarykovy univerzity Tereza Fojtová. 

Kampusy postupně rozšiřují i ostatní brněnské univerzity

Svá pracoviště postupně sestěhovává také Vysoké učení technické (VUT). Naposledy v prosinci loňského roku otevřelo nový komplex Fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií za více než miliardu korun. „Nový objekt na ulici Kolejní je završením koncentrace výzkumných a výukových aktivit do důstojných prostor vzdělávacího komplexu, který zabezpečí kvalitní podmínky pro rozvoj magisterského, a především doktorského studia,“ popsal rektor VUT Karel Rais a dodal, že do značné míry se o sestěhování jednotlivých pracovišť rozmístěných dříve po celém Brně postaralo už před dvěma roky otevření budovy na adrese Technická 10. Dříve přitom situace byla poněkud chaotičtější. „Jenom fakulta elektrotechniky byla kdysi rozmístěna asi na padesáti místech po celém Brně,“ uvedl Rais příklad.

/*json*/{"map":{"lat":49.213784634535,"lng":16.595878601074,"zoom":12,"mapTypeId":"roadmap"},"markers":[{"lat":49.186808614362,"lng":16.593904495239,"type":"25","description":""},{"lat":49.18634579959,"lng":16.588368415833,"type":"25","description":""},{"lat":49.226496397597,"lng":16.597058773041,"type":"25","description":""},{"lat":49.226188102454,"lng":16.575729846954,"type":"25","description":""},{"lat":49.224548500515,"lng":16.576910018921,"type":"25","description":""},{"lat":49.206551345402,"lng":16.592466831207,"type":"25","description":""},{"lat":49.231092569775,"lng":16.573648452759,"type":"25","description":""},{"lat":49.231646043371,"lng":16.578379869461,"type":"25","description":""},{"lat":49.208149488729,"lng":16.592574119568,"type":"25","description":""},{"lat":49.176892211353,"lng":16.568992137909,"type":"25","description":""},{"lat":49.177186786611,"lng":16.573648452759,"type":"25","description":""},{"lat":49.205401771769,"lng":16.597219705582,"type":"25","description":""},{"lat":49.200571868582,"lng":16.598442792892,"type":"25","description":""},{"lat":49.197459170137,"lng":16.602423191071,"type":"25","description":""},{"lat":49.187040020124,"lng":16.596093177795,"type":"25","description":""},{"lat":49.193273543838,"lng":16.576985120773,"type":"25","description":""},{"lat":49.210069996142,"lng":16.599236726761,"type":"25","description":""},{"lat":49.178750811593,"lng":16.569110155106,"type":"25","description":""},{"lat":49.217891438108,"lng":16.597487926483,"type":"25","description":""},{"lat":49.210350355947,"lng":16.615791320801,"type":"25","description":""}],"polylines":[],"circles":[],"polygons":[],"rectangles":[]}/*json*/

Univerzitní budovy v Brně


Přípravy hned dvou nových budov právě finišují na třetí největší brněnské vysoké škole – Mendelově univerzitě (MENDELU). „Dva nové pavilony označované písmeny M a X již byly předány jako hrubé stavby, v březnu by se měly kolaudovat a v červnu otevřít,“ popsala mluvčí univerzity Kateřina Brettschneiderová Loutocká. Zatímco budova X bude sloužit spíše jako zázemí a kromě serverovny nabídne například novou menzu, v pavilonu S najdou nové laboratoře biotechnologické obory. „Na střeše jsou už teď viditelné skleníky, v budově bude také například zařízení pro rybáře,“ vyjmenovává mluvčí. Výdaje na projekt obou budov, které se právě dokončují v kampusu univerzity v Černých Polích, dosahují 619 milionů korun. Většina peněz pochází z evropských fondů.

Své prostory průběžně rozšiřuje i Veterinární a farmaceutická univerzita (VFU). Podobně jako MENDELU zůstává ve svém kampusu na Palackého třídě. Naposledy na konci loňského roku univerzita otevřela Ortopedické centrum a jízdárnu pro koně. Další stavba v areálu nedávno začala. „Jedná se o nový pavilon farmacie. Čtyřpatrová budova v severní části kampusu nabídne posluchárny i laboratoře,“ upřesnil mluvčí VFU Petr Chmelař. Stavba, která by měla být hotová na podzim příštího roku, má sloužit zejména studentům magisterského či doktorského studia a akademickým pracovníkům.