Příprava členů humanitární jednotky ČČK Prachatice

Členové Humanitární jednotky Českého červeného kříže Prachatice se v průběhu roku 2012 průběžně vzdělávali a připravovali na další akce. Humanitární jednotka ČČK se skládá z dobrovolníků zařazených ve čtyřech sekcích (zdravotnická, humanitární, psychosociální, technická), v jejím čele stojí velitel. Její čas přichází v dobách mimořádných událostí jako byly např. povodně, výjimkou však nebyla ani psychosociální pomoc u rodiny zasažené požárem.

Český červený kříž je dobrovolná organizace – sdružuje  ty, kteří mají zájem pomáhat ostatním lidem a podílet se na zlepšení aspoň toho našeho malého kousku světa. Působí mj. v oblasti civilní obrany a ochrany obyvatelstva.

Humanitární jednotky ČČK, které jsou hlavním nástrojem pomoci ČČK při mimořádných událostech a krizových situacích, byly zřízeny v roce 2001. ČČK je zařazen do tzv. druhosledové pomoci, kdy poskytuje pomoc občanům po zásahu Integrovaného záchranného systému.

Zástupce Oblastního spolku ČČK Prachatice je členem krizového štábu ORP Prachatice a ORP Vimperk, který zasedá, když je vyhlášen stav nebezpečí.

Školení ČČK Prachatice
Zdroj: ČT24
Autor: ČČK

Členově „humanitárky“ samozřejmě nespí ani v době klidu - připravují se na další akce: velký prostor je věnován vzdělávání členů HJ. V této oblasti spolupracují s Jihočeským krajem a Oblastním spolkem ČČK České Budějovice, Městem Prachatice, složkami IZS a některými dobrovolnickými organizacemi. Cílem je poskytnout členům potřebnou jistotu v jejich práci a zvýšit jejich profesionalitu tak, aby poskytovaná pomoc byla co nejúčinnější. V roce 2012 se členové zúčastnili těchto vzdělávacích akcí: seminář pro velitele HJ, školení první pomoci v rozsahu Zdravotník zotavovacích akcí, seminář Ochrana obyvatelstva – ve spolupráci s HZS, celorepublikové cvičení humanitárních jednotek, pomoc při hromadných neštěstích – ve spolupráci s ZZS, setkávání psychosociálního týmu („nadoborové nadprofesní setkávání“) v Č. Budějovicích, konference Víme o sobě.

Svou práci loni předvedli členové „humanitárky“ i během fingovaného požáru domova mládeže, kde úzce spolupracovali s hasiči i zdravotnickými záchranáři a starali se o lehce zraněné figuranty i jejich „hysterické“ rodinné příslušníky.

Zuzana Pelikánová, Oblastní spolek ČČK Prachatice

/*json*/{"map":{"lat":49.093653665823,"lng":14.011688232422,"zoom":10,"mapTypeId":"roadmap"},"markers":[{"lat":49.017157315497,"lng":14.006195068359,"type":"1","description":""}],"polylines":[],"circles":[],"polygons":[],"rectangles":[]}/*json*/