Pelikán: Nový občanský zákoník obsahuje závažné chyby

Praha - Robert Pelikán působící na pražské právnické fakultě a v advokacii tvrdí, že nový občanský zákoník obsahuje tři druhy chyb. Do první skupiny řadí chyby technické, druhá se podle něj týká závažnějších oblastí a třetí pak detailů, kterých jsou ale v dokumentu prý stovky. Nečasova vláda má ve středu probírat klíčový dokument týkající se účinnosti nového občanského zákoníku. Ten má podle stávajícího plánu začít platit od ledna příštího roku.

Nový občanský zákoník je rozsáhlý kodex, čítá přes tři tisíce paragrafů. Nově upravuje tři základní okruhy – rodinu, vlastnictví a smlouvy. Z řad soudců a advokátů se čím dál častěji ozývá kritika, že vstup nového zákoníku v platnost zahltí justici. Ta je přitom v nedokončené administrativní reformě.

I když prošlo schvalování občanského zákoníku poměrně dlouhou a strastiplnou cestou, dodnes nejsou schválené prováděcí předpisy k tomuto dokumentu. Robert Pelikán, který působí na pražské právnické fakultě a v advokacii, navíc upozorňuje na řadu chyb, které se v zákoníku vyskytují.

Robert Pelikán:

Robert Pelikán„První jsou případy technické, kdy zákon na jednom místě něco říká, na jiném ale tvrdí opak. Na jednom místě třeba říká, že v nějaké situaci dluh zanikne celý, na jiném místě říká, že v té samé situaci zanikne jen z nějaké části. Druhým okruhem jsou případy, kdy má zákoník nějaký závažný dopad. Příkladem může být to, že ruší objektivní odpovědnost provozovatele nějakého přístroje za škodu, kterou způsobil ten přístroj sám od sebe. Například když člověka spálí laser a nikdo za to nemůže, dříve mu klinika nahradila vzniklou škodu, nově už ji nenahradí. Třetím případem jsou takové detailní problémy, kterých jsou tam bohužel stovky.“


Podle Pelikána by bylo kvůli rizikům spojeným se vstupem občanského zákoníku v platnost dobré tato rizika popsat a začít je řešit. Teprve pak by měl podle něj zákoník platit. „Podle mého názoru dojde k tomu, že soudy zkolabují, soudní spory budou trvat nesmírně dlouho, a tím se zase dále zpomalí ta implementace. Domnívám se, že než se pak dočkáme judikatury, bude to trvat dvacet let,“ dodal.

Podle Blažka naopak zákoník přináší řadu pozitiv

Podle bývalého ministra spravedlnosti a advokáta Karla Čermáka by se uvedení v platnost nového zákoníku odkládat nemělo. „Odložení občanského zákoníku navrhla KSČM. Straně jde o to, aby ji nikdo nerozboural stalinistický pomník. Stalinistický pomník je ten pořád ještě platný občanský zákoník. Každý, kdo pro to hlasoval, hájí stalinistický pomník,“ vysvětlil svůj postoj. Současný ministr spravedlnosti Pavel Blažek vidí v zákoníku rovněž spíše pozitiva. „Zákoník přináší možnost toho, aby nám vztahy mezi lidmi už tolik neurčoval stát, ale abychom si toho co nejvíce mohli řešit sami. Přináší také to, že už podnikatel, který chce uzavřít smlouvu, nemusí spekulovat, jestli to má dělat podle obchodního nebo občanského práva. Přináší i to, že bude jednoznačně jasné, na který soud se obrátit, pokud jde o věcnou příslušnost,“ podotkl.

Video Téma nového občanského zákoníku v OVM
video

Téma nového občanského zákoníku v OVM