Hasičské cvičení v Náchodě

V sobotu 2. března 2013 v odpoledních hodinách se v Náchodě v objektu bývalé Tepny uskutečniho hasičské cvičení. Z objektu začal stoupat hustý černý dým. Za zvuku sirén vozidla družstev JSDH Náchod (SDH Náchod, SDH Lipí a SDH Běloves) vjela do areálu, aby hasiči uhasili požár, vyhledali osoby a poskytli jim předlékařskou první pomoc.

Jednalo se o taktické cvičení na rozsáhlý požár a vyhledávání osob z trosek hořící budovy. Cílem cvičení bylo prověřit zejména vybavení, stav techniky a technických prostředků družstev JSDH Náchod na daný typ zásahu, organizační a velitelské schopnosti velitelů jednotek a velitele zásahu. Podle Stanislava Hrudíka (SDH Lipí), který cvičení řídil, bylo cílem cvičení dále ověřit i schopnosti strojníků při dodávce vody na požářiště,  součinnost družstev při tvoření dopravního a útočného vedení, také zjistit způsob, funkčnost dorozumívání mezi zasahujícími hasiči, ověření akceschopnosti a jejich dojezdové časy na místo zásahu, součinnost se záchrannou službou a seznámení zúčastněných se situací, zvláštností a problematikou zásahu.

Družstva se shromáždila v Tepenské ulici. Velitel cvičení upřesnil účel cvičení a vydal rozkaz k provedení cvičení. Po příjezdu na místo velitel zásahu určil místo nasazení a činnost jednotlivým družstvům. Poté se družstva rozmístila na místa určení a začala plnit stanovené úkoly. Zásah na požár a vyhledávání zavalených a zraněných osob ztěžoval hustý kouř, proto zásah hasiči prováděli v dýchací technice. Další z překážek, které na zasahující hasiče pořadatelé přichystali, byl samotný areál bývalé Tepny, jejíž současný stav na první pohled vypovídá o náročnosti celého cvičení. Ranění byli po vyhledání vynášeni mimo objekt, kde byli ošetřeni. Po ošetření byli ranění transportováni a předáni záchranné službě.

Cvičení bylo provedeno prakticky s použitím vody, dýchacích přístrojů a dalšího vybavení družstev do té míry, aby se cvičení co nejvíce přiblížilo skutečnému zásahu. Cvičení se zúčastnilo 33 hasičů a byla použita vozidla typu: CAS-MAN, DA-FORD, CAS-24 Liaz, VW – Transporter, CAS-25-RTHP, VW-Transporter.

Podle slov velitele zásahu, Michala Másla, se akce vydařila bez komplikací. Požár byl uhašen, osoby vyhledány a ošetřeny. Na veškerou práci hasičů dohlíželi příslušníci HZS a záchranné služby, se kterými bude provedeno podrobné vyhodnocení příští týden.

Figuranti byli nalíčeni a namaskováni velmi odborně a jejich chování také věrohodně odpovídalo druhu simulovaného zranění. Cvičení přihlíželi civilisté, kteří zprvu nevěděli, že se jedná o cvičení. O zásahu hasiči přesto předem informovali HZS, PČR, ZS, starostu města Náchoda a vlastníky přilehlých objektů. 

Jiří Polák, jednatel a kronikář SDH Běloves

/*json*/{"map":{"lat":50.451383481003,"lng":16.162261962891,"zoom":11,"mapTypeId":"roadmap"},"markers":[{"lat":50.420768905106,"lng":16.171188354492,"type":"1","description":""}],"polylines":[],"circles":[],"polygons":[],"rectangles":[]}/*json*/