Kopřivnice mění systém plateb nájemného

Kopřivnice - Téměř devět stovek nájemníků kopřivnických obecných bytů čeká od května výrazná změna v placení nájemného. Nájem za užívání bytů se bude platit dopředu. Většina obyvatel o tom ještě nemá ani ponětí.  Dopis, ve kterém je radnice na tuto změnu upozorní, ve schránkách teprve najdou.

V květnu tedy lidé zaplatí nájmy dva - za duben i za právě probíhající měsíc květen. Změnu hrazení nájmu zdůvodňuje vedení Kopřivnice nepraktičností dosavadního systému. Zpětná úhrada nájemného z bytů byla v minulosti obvyklou praxí nejen v Kopřivnici, ale i jiných městech. Mnohá města tento zastaralý a z účetního hlediska nepraktický způsob úhrady nájemného opustila.

„V současné době je standardem, že se nájemné hradí předem, a důvodů k tomu je hned několik. Komplikace byly například při ukončení nájmu. Lidem se těžko vysvětluje, že ještě následující měsíc, kdy již v bytě nebydlí, musí zaplatit nájem,“ vysvětlila mluvčí Kopřivnice Lucie Petříčková.

Peníze
Zdroj: ISIFA
Autor: František Vlček

Lidem, kteří na uhrazení dvou nájmů najednou nebudou mít peníze, chce radnice pomoci. "U nájemníků, kteří se dostanou z objektivních důvodů do problému s úhradou, schválila rada města prominutí poplatku z prodlení v případě, že nájemné uhradí do 31. července.

Připraven pomoci je i sociální odbor městského úřadu a v závažných případech lze požádat o rozložení platby do splátek, a to až do konce roku 2013. Je potřeba ovšem říci, že o rozložení splátek bude nutné požádat písemnou formou," doplnila mluvčí.