Němčic jsou desítky, Němčany jediné

Němčany - Malá obec Němčany leží asi 3 kilometry od Slavkova u Brna. Její katastrální území patří ke Karpatské geologické soustavě. Němčany žijí bohatým spolkovým životem. Kromě tělovýchovné jednoty, představované zejména fotbalovým oddílem, zde působí i dobrovolní hasiči a myslivecké sdružení. Mimo tyto tradiční spolky vznikl také Klub přátel historie obce Němčany, který se snaží zmapovat místní dějiny a založit regionální muzeum, aby se i další generace mohly seznámit s minulostí místa, kde žijí.

Píše se rok 1497. Toho roku Petr, hrabě od Svatého Jiří a z Pezinku věnoval své manželce Žofii z Valdštejna hrad a město Slavkov s přilehlými obcemi - včetně Němčan. 

V 16. století v obci sídlili tzv. novokřtěnci, v roce 1570 zde zemřel jejich básník Kryštof Hueter, řečený Schiffmann. V době třicetileté války byla ves určitou dobu pustá. Další století až do roku 1848 jsou poznamenána těžkou robotou na slavkovském panství Kouniců. Od roku 1850 má obec vlastní samosprávu. Velmi však utrpěla prusko-rakouskou válkou a epidemiemi v roce 1866. 

Video Tři minuty z Němčan
video

Tři minuty z Němčan

Při vstupu do 20. století měla obec vlastní cihelnu, sodovkárnu, lázně a pár let před tím také vodní mlýn. Během I. svět. války padlo 32 občanů, domů se vrátilo 7 ruských legionářů a 1 italský. 

Po vzniku Čs. republiky byla zavedena elektřina. V 60. letech zde byla vybudována kanalizace a od roku 1995 je obec plně plynofikovaná.

/*json*/{"map":{"lat":49.179010308715,"lng":16.916542053223,"zoom":12,"mapTypeId":"roadmap"},"markers":[{"lat":49.167338606291,"lng":16.92512512207,"type":"1","description":""}],"polylines":[],"circles":[],"polygons":[],"rectangles":[]}/*json*/