Mladí divadelníci si dali dostaveníčko v Brně, prozkoumají kontrasty

Brno – Mladí divadelníci z dvanácti zemí světa se účastní Mezinárodního festivalu divadelních škol Setkání/Encounter 2013. Festival v Brně pořádají studenti Divadelní fakulty Janáčkovy akademie múzických umění. Letos přináší novinku – místo zahajovacího průvodu městem se divadelníci představí stínohrami. Brno akci hostí do 20. dubna.

Prestižní přehlídky se každý rok účastní soubory z Evropy i ze vzdálenějších koutů planety. „Myšlenka vytvořit tradici festivalu vznikla z potřeby zakladatelů setkávat se s dalšími divadelními profesionály a studenty divadelních škol a pomoci posílit pověst města Brna jako centra kulturního dění,“ vysvětlila důvod vzniku festivalu studentka divadelní fakulty Tereza Řezníková.

Odkud pocházejí divadelníci?

Vedle České republiky se představí také školy ze Slovenska, Bulharska, Číny, Jihoafrické republiky, Kazachstánu, Mexika, Polska, Rakouska a Švýcarska.


Vystoupení hostujících divadelníků si letos bude pohrávat s tématem kontrastů. Dotknou se protipólů, jakými je svět před a za oponou, jeviště a zákulisí nebo světlo a tma. Právě při hrách se stíny se soubory představí na zahajovacím ceremoniálu. Letos tedy Brno přijde o pestrobarevný průvod městem, kterým umělci akci startovali v minulých ročnících.

Tradičně se bude udělovat cena Marta, kterou porota vyzdvihne inspirativní a objevné počiny mladých divadelníků.

Podrobný program najdete na webu festivalu Encounter.


Oficiální program doprovodí tvorba studentů Divadelní fakulty JAMU, vstup na jejich představení je zdarma. „V rámci festivalu proběhnou dvě setkání pedagogů zúčastněných zahraničních škol, každé ráno se uskuteční diskuze, zájemci nejen z řad účastníků festivalu budou moci navštívit dva workshopy – pohybový jazzového tance a přednáškový zaměřený na dramatiku zemí Visegradské čtyřky,“ řekla Řezníková. Brněnské ulice také každý den oživí pouliční divadlo.

Vstupenky

Vstupenky na jednotlivé inscenace (na hlavní program v rozmezí 50–100 Kč) a na Meeting Point Party (100 Kč / 150 Kč) budou od pondělí 15. 4. 2013 k zakoupení ve festivalovém Infocentru, které se již tradičně nachází v budově Divadelní fakulty JAMU (Mozartova 1, 602 00 Brno) a otevřeno bude každý festivalový den od 9 do 21 hodin.

Takhle by už za pár týdnů mohlo Divadlo na Orlí vy…Představení se odehrají v Divadelním studiu Marta, Divadle na Orlí / Hudebně-dramatické laboratoři JAMU, Divadle Husa na provázku, Divadle U stolu, HaDivadle a na půdě Divadelní fakulty JAMU.