Putování za vědou a technikou na TU Liberec

Stovky lidí využily v sobotu 13. 4. Dne otevřených dveří Technické univerzity v Liberci. Akce pod názvem Putování za vědou a technikou se konala v rámci projektu Otevřená univerzita a zařadila se mezi akce pořádané u příležitosti 60. výročí založení liberecké univerzity.

V univerzitním kampusu vládla pohoda a dobrá nálada. Účastníci putovali podle mapky univerzitními laboratořemi, kde byly kromě odborného výkladu připraveny zábavné úkoly pro všechny věkové kategorie účastníků. Body za správné vyřešení na konci putování vyměnili za občerstvení a drobné výhry na kole štěstí. Kromě jiného si zájemci mohli vyzkoušet jízdu elektromobilem. „Byli zde předškoláci v doprovodu rodičů i prarodičů, přišli žáci základních a středních škol a úkoly nadšeně plnili i senioři,“ řekl Miloš Hernych, vedoucí  projektu Otevřená univerzita.

Putování za vědou a technikou v Liberci
Putování za vědou a technikou v Liberci

„Letos budu maturovat a hlásím se na libereckou strojárnu. Přišel jsem se podívat, kde budu trávit příští roky. Příjemně mě překvapilo vybavení laboratoří, už se začínám těšit,“ řekl budoucí student TUL Pavel z Liberce, když přebíral razítko za správné odpovědi na jednom stanovišti.

Putování za vědou a technikou v Liberci
Putování za vědou a technikou v Liberci

Během Putování za vědou a technikou prošlo na 60 dětí ve věku od 7 do 15 let přijímacími pohovory na srpnovou Letní dětskou univerzitu. Na ty, které budou vybrané, čeká čtrnáctidenní bezplatný letní tábor se zajímavou náplní. Je pro ně připravena řada chemických a fyzikálních pokusů a práce na strojním zařízení univerzity. Budou „studovat“ v oborech zaměřených na elektroniku, strojírenství, robotiku, chemii a mikrobiologii nebo aplikovanou fyziku. Seznámí se například s technologiemi obrábění kovů, 3D tisku, návrhem a výrobou elektroniky, vyzkoušejí si programování průmyslových robotů. Letošní novinkou je obor počítačový návrh designu textilií, na který bylo nutno složit i talentové zkoušky. Chuť přihlásit se na letní univerzitu významně podpořili současní studenti Dětské univerzity. Na stanovišti s aerodynamickým tunelem sklidil uznání dvanáctiletý Vítek, který druhým semestrem studuje na Dětské univerzitě obor Aplikovaná fyzika a dokončuje závěrečnou práci na téma Obtékání vzduchu kolem modelů auta a letadla v aerodynamickém tunelu. „Nikdy bych nečekal, že tak malý kluk bude zasvěceně vykládat o laseru a aerorosolu,“ řekl šedesátiletý absolvent liberecké fakulty strojní, který se na svoji Alma Mater přijel podívat z Pardubic.

Putování za vědou a technikou v Liberci
Putování za vědou a technikou v Liberci
Více fotek
  • Putování za vědou a technikou v Liberci autor: Jaroslava Kočárková, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/46/4575/457449.jpg
  • Putování za vědou a technikou v Liberci autor: Jaroslava Kočárková, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/46/4575/457447.jpg

Putování za vědou a technikou, Dětská univerzita, Letní dětská univerzita stejně jako ostatní akce určené pro mládež odrážejí snahu Technické univerzity v Liberci aktivně se podílet na výchově nové generace technicky vzdělaných odborníků, jejichž nedostatek se již projevuje v řadě oblastí hospodářské sfér. „Především nejmladší generaci se snažíme nadchnout pro techniku a zajistit tak budoucnost technických oborů. Vidím tady dost dětí a mám dobrý pocit, že se nám to daří. Věřím, že za několik let je budeme potkávat na univerzitě jako své studenty,“ řekl rektor TUL Zdeněk Kůs.

Snaha univerzity má už pozitivní odezvu. Potvrdili to manželé Somarovi, kteří se synem přijeli až z Karlových Varů a věří, že Adam bude na Letní dětskou univerzitu vybrán.  Stejnou naději vyjadřují rodiče desetiletého Davida a osmiletého Michala, manželé Blažkovi z Nového Bydžova: „Chceme syny nenápadně vézt ke studiu techniky, která dává šanci na dobré uplatnění. Letní dětská univerzita je skvělá akce.“

Problém s nedostatkem technicky vzdělaných odborníků netrápí jen Českou republiku. S libereckým přístupem k práci s dětmi se přijeli seznámit i zástupci Centra pro talentovanou mládež z Johns Hopkins University a nadace American Fund for Czech and Slovak Leadership Studies z USA. „S uznáním hovořili o tom, že studenti Dětské univerzity mají možnost pracovat s nejmodernějšími stroji a přístroji v univerzitních laboratořích. Rádi by s námi navázali spolupráci při hledání a podpoře talentovaných dětí v České republice. Je to pro naši univerzitu dobrá vizitka,“ konstatoval Hernych.

J. Kočárková, Radek Pirkl