Výtvarná dílna handicapovaných umělců v Boskovicích

Nová expozice Muzea Boskovicka v prvním poschodí Rezidence je tichým místem rozjímání o dobách minulých. Ve čtvrtek 11. dubna rozvířili zdejší poklidnou atmosféru mladí lidé. Studenti Střední pedagogické školy se svými postiženými kamarády využili toto nádherné prostředí jako předlohu pro dopolední malování. Oblastní charita Blansko – Betany Boskovice zde uspořádala druhý ročník Výtvarné dílny handicapovaných umělců.

Úvodní seznamování proběhlo svérázně a s humorem. „Modrá slečno, budete chtít se mnou malovat,“ takto oslovila jedna z postižených dívku ze střední školy. Všichni se srdečně zasmáli a počáteční rozpaky rázem zmizely.

„Vítám všechny z Betany, Diakonie Letovice a Sociálních služeb Šebetov, na druhé výtvarné dílně. Ještě k nám zavítá Denisa z brněnského ateliéru postižených umělců Kreat,“ utišil veselé štěbetání sociální pracovník Betany Michal Griga. „Kolem nás jsou historické exponáty z Boskovicka. Dokončíme seznamování, obsadíme stoly a začneme.“

Inspirace měl každý dost. Vzácné předměty k malování přímo vybízely.

Ve třináct hodin bylo hotovo, nastala příprava důstojného zakončení. Výkresy umístit na panely, připravit občerstvení, aby mohla včas proběhnout slavnostní vernisáž.

„Cililink,“ přesně v patnáct hodin se rozezněl zvonek v ruce Michala Grigy. „Celé dopoledne jsme se studenty místní pedagogické školy malovali, výsledek je všude kolem. Vítám vzácnou návštěvu místostarostku Boskovic Ing. Jaromíru Vítkovou. Děkuji pracovníkům Muzea Boskovicka za možnost zde být. Děvčata nyní zahrají a zazpívají a přitom se dívejte.“

Za SPgŠ pak promluvila Mgr. Dana Hrubá: „Byli jsme zde s Vámi rádi.“ Studentka Katka ocenila nabyté zkušenosti pro výuku. Uživatelka Maruška ze Šebetova: „Za nás všechny děkuji studentkám, co pro nás udělaly.“

Naposledy zazněl klavír, flétna a zpěv. Sborová píseň „Dělání“ skvěle zakončila společně prožitý den. Pozornost všech se pak upřela k vystaveným dílům a ještě dlouho se nikomu nechtělo domů.

Luboš Sušil, Boskovice

/*json*/{"map":{"lat":49.469016521197,"lng":16.759643554688,"zoom":10,"mapTypeId":"roadmap"},"markers":[{"lat":49.493998628987,"lng":16.663513183594,"type":"1","description":""}],"polylines":[],"circles":[],"polygons":[],"rectangles":[]}/*json*/