Vědci: Jihomoravští senioři trpí často psychickými poruchami

Brno - Sedm let zkoumali vědci a lékaři z Masarykovy univerzity zdraví vzorku seniorů z Jihomoravského kraje. Podle výsledku teď zjistili, že trpí depresemi nebo demencí častěji, než se předpokládalo. Kromě prevence před těmito nemocemi se vědci snaží zpropagovat správný životní styl u dětí. O tom, jakými nemocemi bude člověk trpět ve stáří, se totiž často rozhoduje mezi desátým a dvacátým rokem života. 

Ve výzkumu si lékaři po sedmiletém sledováním ověřili, že nejčastějšími nemocemi, které trápí seniory jsou arteroskleróza, ischemická choroba srdeční a vysoký tlak. Co ale vědce překvapilo, byl vysoký výskyt psychických nemocí. Závažné poruchy paměti, které starým lidem komplikují život, vědci zaznamenali u 11 % sledovaných a u 18 % byla odhalena deprese. To je o několik procent více, než kolik vykazují výzkumy v jiných evropských zemích.

Metodologie výzkumu

Komplexní výzkum byl zahájen v roce 2006 a zúčastnilo se ho 161 seniorů, z toho 101 žen a 60 mužů, v průměrném věku 73 let z okresů Uherské Hradiště, Hodonín a Zlín. Počáteční vyšetření bylo opakováno za 18, 48 a 84 měsíců. Lékaři sledovali dynamiku vývoje jednotlivých chorob nemocných, vývoj soběstačnosti, změny farmakoterapie a také psychické funkce, zejména deprese. 


„Lehčí stádia poruch paměti navíc zůstávají nezaznamenána, protože se navenek nijak nemusí projevit,“ dodává k výsledkům výzkumu přednostka Kliniky interní, geriatrie a praktického lékařství na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity Hana Matějovská Kubešová. 

Podle brněnské lékařky jsou navíc psychické nemoci často somatické. To znamená, že mohou způsobovat i fyzické problémy. „Například nespavost, bolest na hrudníku, nechutenství, bolesti hlavy nebo bolest křížů,“ vyjmenovává Matějovská Kubešová.

Další cesta, jak se i lehčí formy psychických nemocí mohou překlopit do vážných zdravotních problémů, je užívání léků. Ty totiž mohou senioři vinou zapomínání užívat chybně. Nebezpečí chyb může potom vést k opakovaným zhoršení zdraví - například zvýšení a snížení krevního tlaku. Ve finále potom až k mozkové příhodě.

Video Hana Matějovská Kubešová z LF MU hovoří o výsledcích výzkumu
video

Hana Matějovská Kubešová z LF MU hovoří o výsledcích výzkumu

Hana Matějovská Kubešová z LF MU hovoří o výsledcích výzkumu

Žáci si vyzkoušeli, jak se cítí lidé s omezenou pohyblivostí

Nejlepší prevencí před demencí je pohyb

A jak se před demencí a depresí bránit? Nejúčiněji to lze aktivním způsobem života. Nejdůležitějším faktorem je podle odborníků pohyb. Zejména ten aerobní, jako jsou třeba procházky a projížďky na kole. Důležitý je i vitamín D, který lze získat ze stravy, ale hlavně ze slunečního svitu.

Video Téma zdraví seniorů v UVR
video

Téma zdraví seniorů v UVR

Cvičení pro odhalení poruch paměti a Alzheimerovy choroby

 • Odečítání. Seniorovi se zadá, aby od stovky odečetl číslo sedm. Celkem pětkrát za sebou. Měl by skončit u čísla 65. 
 • Test hodin. Do prázdného kruhu necháme seniora nakreslit hodinový ciferník. A poté pomocí velké a malé ručičky zakreslit určitý čas. 

I v Brně je organizovaných možností pro seniory více. Jednou z nich je sportovní akademie při VUT. Zde pořádají cvičení šitá na míru právě starším lidem. Na jedno z nich dochází již sedmým rokem jednou týdně jeden z prvních absolventů sportovních kurzů pro seniory Karel Brožek. „Od dětství také plavu, nyní už za veterány. A navíc i na zahrádce mám dost práce na čerstvém vzduchu,“ líčí sedmasedmdesátník svůj recept na aktivní stáří.

Spolupráci se seniory si pochvaluje i ředitelka Centra sportovních aktivit VUT Hana Lepková. „Kurzy otevíráme každým rokem asi pro šedesát seniorů a kapacity nám nestačí. A i když sem tam někdo musí ze zdravotních důvodů vynechat, tak se k nám vrací cvičenci třeba i po operaci kyčle,“ sděluje své zkušenosti Lepková.

Výběr aktivit pro seniory v Brně

Kabinet seniorů

 • duchovní setkávání několikrát do měsíce
 • otčenáš, modlitba lectio divina, zamyšlení,
 • meditace, relaxační cvičení s meditací, seniorská minutěnka
 • moderuje Miroslav Krejčíř
 • cvičební náčiní typu overball, gymball, thera-band
 • cvičení na židli
 • hodinová lekce za 60 korun
 • trénink paměti,
 • procvičení psychomotoriky
 • fyzický pohyb i diskuze na zajímavá témata
 • tanec vsedě (sittdance)

Klub aktivních seniorů

 • možnost najít nové přátele
 • setkat se s vrstevníky nad 55 let
 • trénink paměti a motoriky
 • psychorelaxační techniky v každodenním životě
 • kurz zaměřený na bezpečí osobních financí v každodenním životě
 • 26. duben – 31. květen, vždy v pátek  9.00 – 10.30 hod
 • potřeba hlásit se předem na recepci CRSP
 • kurs je zdarma

Senior Internet klub

 • moderně vybavená bezbariérová PC učebna
 • k dispozici odborný asistent, který poradí se všemi problémy
 • poplatek 20 korun za hodinu se platí na místě
 • cyklus přednášek a cvičení
 • turistika a sportovní chůze (nordic walking) 
 • jízda na stacionárním kole nebo na veslařských trenažérech
 • plavání a aqua gymnastika
 • tanec
 • pravidelné vycházky na okraj Brna či do okolní přírody
 • konají se každé pondělí
 • odjezdy vždy před devátou ranní
 • program na květen a červen zde

O zdraví se rozhoduje už v dětství

Co v mládí nasportuješ a sníš, ve stáří jako když najdeš. Tak by se dalo parafrázovat známé přísloví. Podle vědců totiž jedny z nejčastějších nemocí seniorů, jako jsou osteoporóza a ateroskleróza, závisí na životním stylu v dětství. Od deseti let se totiž díky pohybu, kvalitní stravě a vitaminu D tvoří zásoba kostní hmoty. „Čím méně kosti se v tomto období vytvoří, tím dříve dochází k jejímu spotřebování až na úroveň osteoporózy,“ vysvětlila tento vztah lékařka Matějovská Kubešová.

Od desátého do dvacátého roku života dochází také k počátku ukládání tuku v tepnách, což je první projev aterosklerózy, způsobující v pozdějších letech mozkovou mrtvici, srdeční infarkt a demenci. Správný životní styl zpomaluje významným způsobem rozvoj negativních změn.

Oblékání speciálního oděvu simulujícího pohybové obtíže
Oblékání speciálního oděvu simulujícího pohybové obtíže
Více fotek
 • Oblékání speciálního oděvu simulujícího pohybové obtíže zdroj: ČT Brno http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/46/4581/458066.jpg
 • Oblek simulující problémy způsobené stářím zdroj: ČT Brno http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/46/4581/458069.jpg
 • Oblek simulující potíže způsobené mrtvicí zdroj: ČT Brno http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/46/4581/458071.jpg
 • Brýle k obleku simulujícího stáří zdroj: ČT Brno http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/46/4581/458067.jpg

A právě kvůli tomu nyní vědci připravili speciální program pro základní školy s názvem Jak se žije babičce a dědečkovi. V něm kromě poučení o zdravém životním stylu načerpají žáci i přímou zkušenost s omezeními pohybu, které často trápí starší lidi. „Při přednášce využíváne modelové obleky simulující handicapy stáří - ztuhlost zad a kloubů, poruchy zraku a sluchu nebo ztrátu hybnosti po mozkové příhodě,“ upřesnila metodu výuky Matějovská Kubešová.