Hnutí Duha vytvořilo mapovou aplikaci, která ukazuje pohyb šelem

Ostrava - Aktivisté ze sdružení Hnutí Duha spustili mapovou aplikaci, která zobrazuje pohyb velkých šelem žijících na československém pomezí. Hnutí DUHA ho zpřístupnila před dvěma týdny a shromažďuje na stránkách informace ze stopování rysů a jejich monitoringu pomocí speciálních automatických kamer. Na stránkách http://mapa.selmy.cz zájemci najdou údaje o pohybu rysů, medvědů či vlků na území Chráněné krajinné oblasti Beskydy. Najdou tam ale i například místa, kde se nejčastěji střetávají zvířata s automobily nebo kde byly zaznamenány případy pytláctví.

„Naše mapová aplikace přibližuje veřejnosti situaci velkých šelem. Kromě údajů o výskytu vlka, rysa či medvěda zde zájemci vidí, co vše znesnadňuje jejich přežívání u nás. Jde především o pytláctví, ale i o rozkouskování krajiny nebo nedostatek bezpečných přechodů přes frekventované silnice, které zvířatům ztěžují průchod krajinou,“ uvedl Miroslav Kutal z Hnutí Duha Olomouc.

Mapa by se neměla stát vodítkem pro pytláky. Například rysí revíry jsou v ní proto zaznačeny jen přibližně. Jednotlivé důkazy o výskytu těcho šelem jsou vloženy se záměrnou odchylkou až několika kilometrů. „Mapa neobsahuje žádné citlivé údaje, které by mohly šelmy ohrozit. Naopak spíše ukazuje, jak jsou šelmy vzácné a z jak velkého území rys zmizí, pokud dojde k odstřelu jediného zvířete," uvedl Kutal.

Podle posledních odhadů se v Beskydech vyskytuje až deset rysů, pět vlků a tři medvědi. Beskydy jsou jediným místem, kde v ČR tyto tři šelmy žijí. Zatímco rysa je možné spatřit i jinde, medvěda a vlka lze vystopovat jen v beskydských lesích, kam se často zatoulají ze sousedního Slovenska. Cestu jim však komplikují nejen silnice s hustým provozem, ale i pytláci.

Rys ostrovid, medvěd hnědý a vlk obecný jsou v Česku chráněni a jsou také předmětem ochrany Evropského společenství. CHKO Beskydy je proto zařazena mezi evropsky významné lokality velkých šelem. Jejich počet v tuzemsku souvisí se stavem populací těchto druhů na Slovensku a v Polsku.

Největším nepřítelem těchto ohrožených druhů šelem je člověk. Ilegální lov představuje vážnou překážku přežití vzácných zvířat. Podle odborníků mají velké šelmy v lesích své místo. Jsou důležité pro udržení únosného počtu spárkaté zvěře. Přemnožení jeleni a srnci spásáním malých stromků poškozují listnaté či smíšené lesy a brání jejich přirozené obnově.