Některé akce připravené k Roku francouzské kultury

Duchcov - Výstava ke 200. výročí napoleonských válek na území severních Čech (18132013) bude prezentovat v duchcovské zámecké galerii exponáty z fondu NPÚ ÚPS Praha z kategorie „napoleonik“ (uměleckých předmětů a produktů uměleckých řemesel připomínajících napoleonské války) a bude případně doplněna sbírkovými předměty z dalších partnerských organizací.

Frýdlant – 1. 5. – 30. 9. 2013

Součástí hradní expozice bude prezentace mimořádně vzácné knihy „Popis Egypta“, která vznikla na základě Napoleonovy výpravy do Egypta v letech 1798–1801. Tehdy Napoleon vzal s sebou také na 150 vědců, kteří studovali a popisovali Egypt a později své poznatky soustředili do vydané encyklopedie.

Hrubý Rohozec

▪ 5.–6. 7. 2013 – Móda sedmi staletí – prohlídky zámeckých interiérů v doprovodu průvodců v historických kostýmech.

▪ 3.–4. 8. 2013 – Od Mikuláše k Mikuláši – prohlídky interiérů, setkání s postavami ze zámecké historie.

Karlštejn – 26. 4. 2013

Osobnost Karla IV. a Václava IV. ve vztahu k dějinám středověké Francie – odborná přednáška prof. PhDr. Ing. Jana Royta v Rytířském sále Císařského paláce.

Kynžvart – 22. 8. 2013

215. výročí založení Egyptského Institutu v Káhiře (22. 8. 1798), výstava otevřených knih Description de l'Égypte v knihovně kancléře Metternicha.

Lipnice – duben až říjen 2013

Rod Vernier de Rougemont připomene výstavní panel na volné prohlídce hradu seznamující s tímto rodem, dále kopie dobového rodokmenu z r. 1795.

Milotice – zařadí do prohlídkové trasy bývalou pracovnu hraběte Choiseul d'Aillecourt se speciálním výkladem.

Náchod – červenec a srpen 2013

André Charles Boulle a Charles Cressent – výrazní představitelé francouzského nábytkářství 17. a 18. století – prohlídky Piccolominské expozice s rozšířeným výkladem o ukázkách stylového francouzského mobiliáře a jeho tvůrcích.

Potštejn – 22. 6. 2013

▪ Barokní zámecké slavnosti. Úvodem z balkónu promluví k lidu sám hrabě Jan Ludvík Harbuval Chamaré. Následně ze zámku vyjde početný kostýmovaný průvod v čele s hrabětem Janem Ludvíkem a jeho ženou, který bude procházet celým Potštejnem až ke spodní bráně zámeckého parku. Zde bude až do nočních hodin pro návštěvníky připraven bohatý kulturní program – tentokráte samozřejmě v duchu baroka.

▪ Dobové kostýmy v interiérech (sezona) – v interiérových instalacích budou vystaveny dobové kostýmy jako tematické doplnění prostředí, kde žil rod Chamaré.

▪ Hrané prohlídky z dob rodu Chamaré (sezona) – velice populární hrané prohlídky v barokních kostýmech nadchnou a poučí zároveň. Vtipnou a originální formou bude možné nahlédnout do života místní šlechty z poloviny 18. století. Zámeckými komnatami provede návštěvníky hraběnka Anna Marie Harbuval Chamaré „osobně“ a po celou dobu se o ně bude starat poslušná služebná Maryčka. V rámci prohlídky si návštěvníci mohou vyzkoušet barokní tance v mramorovém sále, zazpívat v hudebním salónku a společně přelstít chamtivého hraběte, který návštěvu z jiného století rozhodně nečeká.

Ratibořice

▪ 24.–26. 5. 2013 – Květiny z napoleonských časů – poprvé v historii zámku má návštěvník možnost výběru mezi tradiční prohlídkou zámku s průvodcem a samostatnou procházkou zámeckými interiéry. Přiblížena bude atmosféra roku 1813, kdy se na jaře a v létě Ratibořice na krátký čas staly diplomatickým centrem Evropy. V interiérech I. patra zámku návštěvníci zhlédnou bohaté květinové dekorace místností, slavnostně prostřené a vyzdobené stoly a dozví se řadu zajímavosti z nejslavnějších dnů v historii Ratibořic, ale také z oblasti tehdejší evropské gastronomie.

▪ 9.–10. 8. 2013 – Diplomacie a láska aneb žárlivý ministr – večerní féerie z doby napoleonských válek. Veselý i vážný pohled do života obyvatel Ratibořic v létě roku 1813 – setkání s vévodkyní Zaháňskou, kancléřem Metternichem, ruským carem Alexandrem a řadou dalších známých i neznámých postav.

Rožmberk

▪ 23. 5. – 31. 10. – Buqouyský Rožmberk výstava ve spolupráci s Ústavem dějin umění Akademie věd ČR. V galerii hradu se představí dosud nepublikované fotografie a plány resp. jejich faksimile ze sbírek ÚDU AV ČR, které pochází z 2. poloviny 19. století a přesně dokumentují stavební a sběratelskou činnost někdejších majitelů z rodu Buquoy na Rožmberku. Poukazují na proměnu staveb i interiérů Dolního hradu i rekonstruovaného zámku, který byl využíván jako letní sídlo.

▪ 28. 8. – 1. 9. 2013 – Výstava květinových aranžmá FRANCOUZSKÁ INSPIRACE aneb DÉJÁ VU – již 7. ročník výstavy květinových aranžmá, které jsou na konci srpna tradičně instalovány do hlavní prohlídkové trasy. Letošní téma koresponduje s projektem Roku francouzské kultury. Výstavě bude mimořádně předcházet profesionální floristický seminář, jehož účastníci se ujmou tvorby instalací na zadaná témata inspirovaná francouzskými dějinami i kulturními vlivy.

▪ 31. 8. 2013 – Hradozámecká noc na Rožmberku začíná už odpoledne, kdy bude připraven bohatý doprovodný program zejména pro děti.

Nové Hrady

▪ 12. 4. – 30. 6. 2013 – Nové Hrady – výstava faksimilií fotografií a plánů ze sbírek Ústavu dějin umění AV ČR, jež byly až do poloviny 20 století součástí historického Buquoyského archivu. Výstavu připravil Ústav dějin umění AV ČR, v. v. i., ve spolupráci s Národním památkovým ústavem a městem Nové Hrady.

▪ od 3. 7. – Buquoyské Novohradsko – Buquoyské Čechy – výstava prezentující nejen nejznámější místa spjatá s Buquoyskou historií na Novohradsku i v celých Čechách, ale také medailonky nejvýznamnějších představitelů rodu. Součástí bude i minivýstava vydaných knižních děl autorů z rodu Buquoy v hradní knihovně. Výstavu připravuje správa hradu Nové Hrady, ve spolupráci s NPÚ ÚOP České Budějovice, Jihočeským muzeem v Českých Budějovicích a Oddělením zámeckých knihoven Národního muzea.

▪ od 15. 6. 2013 – Francie – výstava soudobých fotografií z míst ve Francii a dnešní Belgii odkud přišli příslušníci rodu Buquoy do Čech.

▪ 25. 10. – 26. 10. 2013 – Podzimní hradní slavnosti – bohatý kulturní program plný šermu a hudby, dále scénicky ztvárněné večerní prohlídky hradu - vše tentokrát laděno v Buquoyském duchu. Slavnosti organizuje správa hradu Nové Hrady za podpory Jihočeského kraje a ve spolupráci s městem Nové Hrady a SHŠ Vítkovci.

Sychrov

▪ 27. 4. 2013 – Čaj o páté, Rohanové – historie rodu a Rok francouzské kultury, přednáška a povídání v zámecké oranžérii

▪ 28. 4. 2013 – Montgolfierové na Sychrově – horkovzdušné balony v zámeckém parku, besedy a přednášky o historii létání v balonech. Propojení Mongolfierů a zámku Sychrov (vynálezce balonu Joseph Michel Montgolfiér byl i vynálezce vodního trkače. Jeho vynález byl realizován i na zámku Sychrov na přečerpávání vody z Mohelky do parku.

▪ 11. 5. 2013 – Čaj o páté – přednáška o historických zahradách - principy zahrady à la française a jejich aplikaci v zahradách, přednáší Ing. Zdeněk Novák.

▪ 19. 6. 2013 – vernisáž prohlídkového okruhu Stůl všední a stůl sváteční v zámku i paláci.

▪ 13. (14.) 7. 2013 - Marie Antoinetta, Francouzská revoluce, Rohanové a Sychrov – přednáška spojená s módní přehlídkou kostýmů z doby Marie Antoinetty.

▪ 2. 8. 2013 – Srdce vévody d'Enghien – prohlídka k výročí narození člena rodu Rohanů a vládnoucího rodu Bourbonů, Louise Antoina de Bourbon, vévody Enghien, popraveného za Napoleona ve Vincennes. Prohlídka z cyklu Oživlé památky – Zločiny na hradech a zámcích.

▪ 12. 8. 2013 – Marie z Rohanu, vévodkyně de Chevreuse a královna – kostýmní scénky k výročí narození Marie z Rohanu na základě textů z literatury klasiků.

▪ září 2013 – Dámy na kafíčko – komentovaná prohlídka výstavy o historii stolničení v Bertině křídle s důrazem na Francii s následným povídáním o aristokratických nápojích s Květou Fialovou a Naďou Konvalinkovou. Akce z cyklu Oživlé památky – Káva, čaj, čokoláda a aristokratické nápoje.

▪ září 2013 – Nestárnoucí melodie francouzské operety

▪ říjen 2013 – Pohádky podle módy – pohádky z francouzských salonů od Charlese Perraulta a francouzských šlechtičen.

▪ říjen 2013 – Čaj o páté – poslední Rohanové a jejich vztah ke sportu, automobilismu, cestování, povídání v zámecké oranžérii z cyklu Oživlé památky – Sportovní výkony šlechty.

▪ listopad 2013 – Pokračovatelé Mistrů – koncert začínajících mladých umělců zaměřený na francouzskou hudbu.

Valtice – 13.–14. 4. 2013

Napoleonská Morava – manévry Středoevropské napoleonské společnosti

Velké Březno – 20. 4. 2013

Hraběcí mlsání – Dîner de son Excellence – speciální gurmánská prohlídka, aneb ochutnejte, jakou večeři uvařili 4. 6. 1868 panu hraběti na uvítanou.

Zákupy – 22. 8. 2013

Smutný osud „Orlíka“, vévody Zákupského – tematická přednáška k výročí úmrtí Napoleona II. Františka Josefa Karla Bonaparte.