Kroměřížský zámek má nové expozice o zahradě a hudbě

Kroměříž - Dvě nová lákadla pro návštěvníky představuje kroměřížský arcibiskupský zámek. Národní centrum zahradní kultury v něm připravilo stálou expozici, která se věnuje pětisetleté tradici úpravy dvou kroměřížských zahrad zapsaných v seznamech UNESCO - Květné a Podzámecké. Další nová expozice se věnuje hudbě, konkrétně historii skladatelů a kapel spojených se zámkem.

„Historie zahradnictví v Kroměříži je velmi dlouhá. Máme tu více než pět set let kontinuálního vývoje, který je precizně popsán v archivu olomouckého arcibiskubství,“ zdůvodnil vznik výstavy ředitel Národního památkového ústavu v Kroměříži Jan Slezák. Dodal, že na vytvoření výstavy památkáři spolupracovali i se zámeckými sbírkami, akademií věd a několik exponátů si zapůjčili například z vídeňské Albertiny.

Výstava se samozřejmě zaměřuje především na kroměřížskou Květnou a Podzámeckou zahradu. Jejich vznik podle Slezáka nebyl žádnou rozmařilostí arcibiskupů, ale spíše snahou o posílení jejich reprezentačního statutu. „V zahradním umění se řešily dva naprosto základní vztahy. A to vztah člověka k přírodě a vztah člověka k Bohu,“ popsal symboliku zahradní kultury Slezák.

Národní centrum zahradní kultury

Zřízení stále expozice věnované zahradám na Kroměřížském zámku je jedním z výstupů instituce jménem Národní centrum zahradní kultury v Kroměříži. U jejího vzniku v roce 2008 stál Národní památkový ústav a Muzeum umění Olomouc. Centrum je jediné svého druhu v Česku a i ve střední Evropě. Instituce se kromě edukačních aktivit, jako jsou představené expozice, soustředí i na metodické a odborné aktivity. Zhmotněním celé práce by mělo být obnova vybraných částí Květné a Podzámecké zahrady.

Zdroj: NCZK


První ze stálých expozic – vstupní – je zřízena v přízemí zámku a poslouží návštěvníkovi v základní orientaci v souvislostech zámku, zahrad a sbírek. Druhá z expozic, která je umístěna ve druhém patře zámku, mapuje bohatou historii Květné a Podzámecké zahrady. Návštěvníci tam najdou především grafické a knižní sbírky, které doplní zámeckou obrazárnu.

Video Vstup Josefa Kvasničky
video

Vstup Josefa Kvasničky

Kabinet hudby mapuje zámecké skladatele i kapely

Druhou expozicí, která má dnes premiéru, je Kabinet hudby. V něm najdou návštěvníci podle organizátorů to nejhodnotnější, co se v zámecké hudební sbírce dochovalo. Zejména půjde o archiválie související se zámeckými kapelami. Nejstarší část představuje soubor hudebnin užívaných biskupskou dvorní kapelou mezi léty 1664 až 1695.

Své přibližně o století mladší stopy zanechali na kroměřížském zámku i velcí vídeňští klasici. V torzu hudebního archivu arcivévody Rudolfa Jana se totiž dochovaly nejen autorské skladby, ale též náčrty jeho učitele kompozice a klavíru Ludwiga van Beethovena. Vzácně se v kroměřížské kolekci zachoval i autogram Wolfganga Amadea Mozarta.