Co přinese Tep 24?

Nedostatek jediného enzymu v těle umí způsobit katastrofu. Vzácné mukopolysacharidózy patří mezi nejzávažnější nemoci. Berou dětem to, co se už naučily.

Jak se vyrovnává  s těžkou formou ojedinělé nemoci rodina 27 letého Romana z malé obce na Třinecku?

A srdce pacientů i zdravotníků si získala zdravotní sestra Libuše Koppová.

Více v magazínu Tep 24 v sobotu v 11:05 nebo v neděli večer ve 21:30 na ČT24.

Vzácné mukopolysacharidózy: Nedostatek jediného enzymu v těle umí způsobit katastrofu. Hromadění neboli střádání škodlivých látek, které poškozuje vývoj dětí, bere jim řeč, vnímání nebo pohyb. Mukopolysacharidózy jsou dědičné choroby, zatím nevyléčitelné. Co tady zvládne lékařská věda a co musí zvládat rodina? Příběhy Olivera, Lukáše a Nikolky.

Není naděje, zbývá láska: Jedna ze vzácných takzvaných střádavých nemocí vstoupila i do života Stonawských v malé obci na Třinecku. Romanovi vzala choroba Niemann Pick téměř všechno, co dříve uměl. Nevzala mu ale jeho rodinu. Ta zvládla náročnou domácí péči a umí se těšit z každého dne s ním. Navzdory všem těžkým okamžikům.

Zdravotní sestra Libuše Koppová: Teď se stará o ty, kteří si za ošetřením nemůžou dojít ani dojet. Domácí péči o pacienty zvládá po 48 leté praxi s přehledem. Začala na popáleninách, léta byla na ARO, dlouho ve funkci hlavní sestry v Nemocnici Třinec. Prosazovala nové postupy a při tom všem jezdila 30 let s RZS. Teď se těší ze dvou ocenění.