Turistický projekt Duchovní osa bude provázet církevní historií Moravy

Olomouc, Kroměříž - Duchovní osa Moravy je turistický projekt, který by měl propojit památky v Olomouci a Kroměříži spjaté s olomouckou arcidiecézí. Cílem projektu je poskytnout návštěvníkům sbírek ucelený pohled na tisíciletou církevní historii Moravy. Vznikne tak ucelený okruh, který budou moci lidé absolvovat na jedinou vstupenku.

Arcibiskupský palác, Arcidiecézní muzeum v Olomouci a Arcibiskupský zámek v Kroměříži představují přes tisíc let duchovní centrum Moravy. Společná prohlídková trasa ukáže zájemcům dřívější fungování arcidiecéze.

Video Reportáž Moniky Bezuchové
video

Reportáž Moniky Bezuchové

„Každý ze tří objektů bude prezentovat formou stálé expozice, čili prohlídkové trasy, ale i krátkodobé roční výstavní projekty určité části, která je objektu nejbližší,“ uvedl Ondřej Zatloukal, iniciátor projektu.

Arcidiecézní muzeum shromažďuje duchovní umění 12. – 18. století. Exponáty jsou získávány zejména od církevních zapůjčitelů.

Muzeum bude zastupovat diecézi umělecky, nedaleký palác pak po duchovní stránce. 

Arcibiskupský palác je už čtvrtým sídlem olomouckých biskupů. V současnosti tady sídlí arcibiskup Jan Graubner. Pro turisty byl zpřístupněn až v roce 2011.

I arcibiskupský zámek v Kroměříži je spjatý s působením olomouckých biskupů a arcibiskupů, zejména s jejich duchovními, politickými a územně správními ambicemi. Kroměříž sloužila jako prezentace vysokého šlechtického stavu a byla využívána jako letní sídlo.

Trasa by měla vzniknout do roku 2015. První kroky plánují zástupci objektů už na letošek. Dnes to stvrdili v Kroměříži podpisem společné deklarace.