Přijímací zkoušky bude dělat jen polovina středních škol

Příští týden začínají přijímací zkoušky na střední školy. Kvůli nedostatku uchazečů ale bez „přijímaček“ bere zhruba polovina středních odborných škol a čtvrtina gymnázií. Vyplývá to ze statistik Národního ústavu vzdělávání (NÚV), které má ČTK k dispozici.

Důvodem pro nekonání přijímacích zkoušek je demografický pokles, střední školy nabízejí víc volných míst, než kolik je dětí končících základní školy. Například v roce 2011 nastupovalo do prvních ročníků přes 117.000 studentů, loni necelých 105.000. Data za letošní rok bude mít NÚV v září.

Kvůli udržení úrovně na středních školách přistoupilo letos šest krajů k zavedení jednotných přijímacích testů na maturitní obory. Nechtějí totiž, aby se na střední školy dostávaly děti, které na studium nestačí. Ty připravuje firma Scio, konají se v Moravskoslezském, Zlínském, Pardubickém, Libereckém, Ústeckém a Karlovarském kraji.

První kolo přijímacích zkoušek mohou školy pořádat od 22. do 30. dubna. Studenti se mohli hlásit nejvýše na dvě školy. Po zkouškách musí ředitel do tří pracovních dnů vydat seznam přijatých, nepřijatí dostanou rozhodnutí písemně. Pokud je žák přijat a chce na školu nastoupit, musí do deseti dnů od přijetí rozhodnutí odevzdat na škole zápisový lístek. Nepřijatí se mohou odvolat, o odvolání poté rozhoduje krajský úřad. Školy, které nenaplní kapacitu, mohou po prvním kole přijímacího řízení konat další.