Středoškolské přijímačky začínají, povinné jsou v šesti krajích

Praha – Střední školy začínají zkoušet znalosti uchazečů o studium. Přijímací zkoušky ale nepořádají všechny, častější jsou na gymnáziích, na dalších středních školách se podle Národního ústavu vzdělávání (NÚV) často přihlíží pouze k prospěchu nebo jsou otevřeny téměř každému. Šest krajů se ovšem rozhodlo vyrazit opačným směrem, přijímačky zavedly povinně.

 

První kolo přijímacích zkoušek mohou střední školy vyhlásit v průběhu následujícího týdne, nejzazší termín je 30. dubna. Jednotné testy připravené firmou Scio se rozhodly zavést Ústecký, Pardubický, Karlovarský, Liberecký, Zlínský a Moravskoslezský kraj. Testování hradí školy, například testy z jednoho předmětu stojí 6 100 korun, každá další otevíraná třída pak stojí 2 400 korun. Kraje vysvětlují jejich zavedení snahou udržet úroveň středního školství. „Nechceme, aby do maturitních oborů šli úplně všichni žáci. Třeba i ti, kteří na to nestačí,“ podotkla mluvčí ústeckého krajského úřadu Magdaléna Hanáčková.

Tam, kde zkoušky nejsou povinné, je budou skládat především uchazeči o studium na gymnáziích. Z těch víceletých nevypíše přijímačky pouze osm procent, ze čtyřletých zhruba čtvrtina. Z dalších středních škol s maturitou pořádá přijímačky zrhuba polovina, obory s výučním listem pořádají zkoušky jen výjimečně, vyplývá z údajů NÚV. „Kdybychom dělali přijímací zkoušky, tak bychom sem nikoho nedostali,“ zdůvodnil otálení s vypsáním přijímaček  ředitel pražské Střední průmyslové školy dopravní František Novotný s tím, že uchazeči by se hlásili raději na školy, které zkoušky nebudou vyžadovat. Ani když přijímají jen na základě známek z osmé a pololetí deváté třídy, naplněnost prý není stoprocentní.

Ředitel odboru vzdělávání MŠMT Tomáš Zatloukal: „Koho přijme ředitel školy, je jeho odpovědnost. Může k tomu využít řadu nástrojů jako přijímací zkoušku nebo jiná kritéria, ale důležité pro něj a pro budoucí uchazeče je, jak kvalitní vzdělání škola poskytuje, a jedním z indikátorů je úspěšnost u maturitní zkoušky.“


Žáci si mohli na střední školy podat dvě přihlášky. Po skončení přijímacích zkoušek musí ředitel do tří pracovních dnů zveřejnit výsledky, přijatí poté odevzdají na škole zápisový lístek. Nepřijatí se mohou odvolat ke krajskému úřadu, školy také mohou pořádat další kola přijímacích řízení.

Video Tomáš Zatloukal z MŠMT o přijímacích
video

Tomáš Zatloukal z MŠMT o přijímacích