Začala další etapa renovace Komenského sadů v Ostravě

Ostrava – Začala druhá etapa renovace jednoho z nejrozsáhlejších městských parků v Česku – Komenského sadů. Třicet hektarů parku s asi třemi tisíci stromy leží v bezprostřední blízkosti centra Ostravy u řeky Ostravice. První fáze úprav trvala od dubna do listopadu minulého roku a stála třináct milionů korun. „Celkové náklady odhadujeme na dvacet devět milionů,“ uvedl Michal Bayer z ostravského magistrátu.

Během druhé fáze rekonstrukce upraví vybraná firma například dlážděné a asfaltové povrchy. „Sady čeká také modernizace městského mobiliáře, v parku přibude 121 nových laviček, stávajících 76 projde renovací. Návštěvníci budou moci využívat padesáti nových odpadkových košů a čtrnácti nových košů na psí exkrementy,“ uvedl Bayer.

Obměnou projde veřejné osvětlení, celý park by měl být i kvůli bezpečnosti lépe nasvětlen. Firma bude vysazovat nové stromy a keře, upravovat záhony a travnaté plochy. Hotovo má být letos v září, většinu nákladů zaplatí město z evropských peněz.

Kvůli aktuálním úpravám bude značně omezen přístup do parku, a to v úseku od lávky na Kamenec po most Pionýrů. Nynější etapa navazuje na loňské práce, během nichž byl odstraněn například starý plot podél Sadové ulice a demolovány betonové zdi včetně amfiteátru poblíž dětského hřiště. Upraveny rovněž byly některé stezky nebo část veřejného osvětlení.

Revitalizaci Komenského sadů, které začaly vznikat před více než sto lety, měl dříve na starosti centrální městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz, který v nich plánoval rozsáhlé úpravy za přibližně 300 milionů korun. I kvůli finanční náročnosti je ale nebyl schopen uskutečnit. Vedení magistrátu se v roce 2010 rozhodlo, že úpravy parku převezme.

Ještě předtím vznikl spor o tamní čtyřřadou lipovou alej, kterou chtělo město v čele s tehdejším starostou Miroslavem Svozilem pokácet, a to s odůvodněním, že stromy jsou poškozené a nebezpečné. Proti tomu se postavilo občanské sdružení Svatý Václav. Nechalo vypracovat i oponentní odborné posudky, které říkaly, že stromy potřebují péči, ale zdaleka je není nutné kácet. Petici tehdy podepsaly stovky lidí.

Vedení magistrátu loni oznámilo, že lipovou alej v Komenského sadech nakonec nepokácí, ale provede jen úpravy stromů za asi dva a půl milionu korun.