Brněnský hrad Špilberk je po dvou letech opravený

Brno - Brněnský Špilberk má za sebou dvouletou rekonstrukci za více než 155 milionů korun. Stavbaři za dozoru památkářů opravili zejména jižní a střední křídlo. Kromě nutných oprav krovu, dřevěného stropu, omítek, dlažeb a zdiva byla opravena i bývalá vinárna, ze které teď vznikne nová restaurace. Souběžné archeologické práce navíc objevily pozůstatky penězokazecké dílny.

Na Špilberku se od února 2011 opravovalo jižní a střední křídlo hradu a také východní bastion, kde vznikla malá letní scéna. Avizovaným cílem prací, na které bylo vyčleněno 155 milionů korun (z toho 42 milionů tvořila dotace z Evropských fondů), bylo zatraktivnit památku a otevřít ji veřejnosti.

Podle brněnského primátora Romana Onderky (ČSSD) je teď řada na městě. „Rekonstrukce se povedla. Bezesporu teď musíme oživit to, co jsme rekonstruovali,“ řekl primátor. Co tím má na mysli? „Čeká nás instalace stálé výstavy a dovoz kvalitních expozic odjinud. Hrad si zaslouží evropskou či světovou úroveň. Druhá věc je malé nádvoří a oživení prostor akcemi jako je například Shakespearovské léto. A samozřejmě musíme najít pronajímatele pro vinárnu,“ předeslal plány do blízké budoucnosti Onderka, který chvíli předtím zazdil symbolickou poslední cihlu.

Na opravu dohlíželi památkáři. Používaly se původní postupy

Oprava byla technicky náročná zejména proto, že bylo nutné respektovat specifické požadavky památkářů. Například při opravách krovu byly vyměněny pouze části napadené houbami či hmyzem. Zbytek byl ponechán původní či vyspraven takzvanými protézami. I některé části střechy jsou pokryty vytříděnou a očištěnou původní krytinou.

Video Brněnský primátor Roman Onderka hovoří o budoucnosti hradu Špilberk
video

Brněnský primátor Roman Onderka hovoří o budoucnosti hradu Špilberk

Podobné podmínky platily i pro opravu cihelného zdiva hradebního systému. Používaly se alespoň prvorepublikové cihly, popřípadě i starší. Nejmodernější metody nebylo možno využít ani při sanaci vlhkého zdiva. Stavbařům tak nezbylo nic jiného, než konstrukce přirozeně provětrávat.

Podle ředitele Muzea města Brna Pavla Cipriana je na rekonstrukci nejdůležitější zpřístupnění jižního křídla. „Podařilo se dokončit opravy celé vnitřní části. Poslední čtvrtina hradu se tím zpřístupňuje pro veřejnost,“ popsal význam oprav ředitel instituce, pod kterou hrad spadá. Prozradil také, že poprvé mohou návštěvníci vidět nové prostory na výstavě Orbis pictus – Krystalíza her Petra Nikla. Ta má vernisáž 31. května.

Současně s rekonstrukcí probíhal i archeologický výzkum jižního křídla. Mezi nálezy z tohoto výzkumu jsou mimo jiné zbytky kamnových kachlů z druhé poloviny 15. století, bohatě zdobených reliéfy s náboženskými nebo českými národními motivy. Překvapivý byl i nález měděného plechu, ze kterého byly vystříhávány mincovní střížky. V období středověku a ranného novověku se ale razily mince pouze ze zlata a stříbra. To ukazuje na fakt, že přímo na královském hradě fungovala penězokazecká neboli padělatelská dílna.

Ani nyní ale nejsou opravy na Špilberku úplně u konce. Zbývá ještě rekonstruovat východní přístavek nad severovýchodním bastionem, hospodářské zázemí pod severní terasou a vodojemy vestavěné ve východním bastionu.