Výroba bronzové sochy Jošta Moravského na koni potrvá 2,5 roku

Střední Čechy/Brno – V dílně malíře a sochaře Jaroslava Róny vzniká jezdecká socha markraběte Jošta Moravského, který sedí na koni s nezvykle dlouhýma nohama. Černá bronzová socha má být alegorií Odvahy a doplní stávající tři sochy na Moravském náměstí v Brně – Prozíravost, Umírněnost a Spravedlnost.

Nyní má sochař Róna k dispozici pouze model 1:10. Z toho se nejprve bude vytvářet kostra v poměru 1:1, tedy základ osmimetrové sochy. „Vytvoří ze vnitřní kovová kostra s pletivem. Na tu nanesu hlínu a vytvořím hliněný model. Z toho bude odlévána sádra a nakonec se definitivní díly odvezou do bronzířské dílny a odlejí se do bronzu,“ vysvětluje Róna složitý postup při tvorbě sochy. 

Do Brna se potom socha doveze počástech a svaří se až na Moravském náměstí. Jen pro představu: na tvorbu sochy padne asi 500 kilogramů železa, okolo devíti tun hlíny, tuna a půl sádry a konečně přibližně sedm tun bronzu. 

Brňané se budou moci pod koněm procházet

Černá bronzová socha by se na náměstí měla objevit až na podzim 2015. Tak dlouho její výroba potrvá. „Do toho prostoru se tato netradiční socha hodí. Nebude tam vadit a lidé se budou moct pod koněm přímo procházet,“ popsala náměstkyně brněnského primátora Jana Bohuňovská (ODS).

Sochu za 6,8 milionů korun zaplatí Brno, bezmála 1,5 milionem korun přispěla na její vznik také sbírka občanského sdružení Jošt Moravský.

Kdo byl Jošt Moravský?

Jako druhé dítě, ale první syn se narodil Markétě Opavské a moravskému markraběti Janu Jindřichovi, mladšímu bratru Karla IV. Byl vychováván jako případný dědic českého trůnu, protože Karel IV. měl tehdy jen dcery. Po smrti svého otce (1375) se Jošt ujal vlády nad markrabstvím.

Už v osmdesátých letech 14. století však vypukly na Moravě spory mezi Joštem a jeho mladšími bratry, které vyústily ve vleklou domácí válku. Za podpory bratrance Zikmunda ve snaze získat prostřednictvím sňatku uherský trůn, obdržel Jošt nakonec Braniborsko. Jako braniborský markrabě měl právo volit římského krále.

Ostatky markraběte Jošta MoravskéhoSplnění svých mocensko-politických ambicí se Jošt dočkal až na sklonku života.
Dne 1. října 1410 byl v kostele sv. Bartoloměje ve Frankfurtu nad Mohanem zvolen římským králem. Necelé čtyři měsíce poté náhle v Brně zemřel a okamžitě se objevily spekulace o jeho otrávení. Ani tehdejší přísné vyšetřování, ani novodobý průzkum kosterních pozůstatků Jošta však násilnou smrt neprokázaly.

Zdroj: Encyklopedie dějin města Brna


Původně měla socha na Moravském náměstí stát už v roce 2010, kdy si město připomínalo 660. výročí narození Jošta Moravského. Mělo to být dílo zesnulého sochaře Maria Kotrby, které ale nakonec radní neposvětili. Byla mu totiž vytýkána přílišná avantgardnost.

Architektonický návrh Moravského náměstíMoravské náměstí v Brně už zdobí tři ze čtyř plánovaných výtvarných prvků. Jde o sochu Spravedlnosti před Nejvyšším správním soudem, obdélníkovou kašnu symbolizující Umírněnost a bronzový model Brna z dob třicetileté války jako symbol Prozíravosti. Jezdecká socha jako alegorie Odvahy je posledním, dosud chybějícím prvkem.