Státní maturity potřetí. Jen jedna úroveň a hodnocení slohu zpět na školách

Praha - Po roce znovu přicházejí pro nejstarší ze středoškoláků státní maturity, začínají svou písemnou částí. Bezmála sto tisíc studentů začíná svůj souboj se zkouškou z češtiny a volitelného předmětu - matematikou nebo cizím jazykem. Oproti roku 2012 ale letošní maturity doznaly dvou výraznějších změn, mají pouze jednu úroveň obtížnosti a hodnocení slohových prací se vrací zpět na školy. Novinka loňského roku v podobě centrálních hodnotitelů totiž přinesla řadu stížností.

„Bezpochyby je to pozitivní změna, učitelé své žáky znají a vědí, co od nich očekávat,“ hodnotí novinku v hodnocení slohových prací ředitel gymnázia Na Vítězné pláni Jaroslav Mervínský. Písemné práce primárně opravují učitelé, kteří maturanty ve třídách učí, poté budou práce kontrolovat další pedagogové tak, aby byla zajištěna větší objektivita hodnocení. „Cermat nemá vůbec kompetenci do hodnocení zasahovat,“ dodal ředitel této organizace Jiří Zíka.

Didaktické testy z českého jazyka, matematiky a cizích jazyků by podle informací z oficiálních stránek státních maturit měl Cermat zveřejnit vždy následující den poté, co je studenti napíší. Stránky by měly přinést i zadání písemných prací z českého jazyka a cizích jazyků. Klíče správných řešení úloh didaktických testů by pak maturanti měli mít k dispozici nejpozději 14. května 2013.

Po skončení testování zasedne odborná komise, která znovu posoudí, zda se v testech neobjevily vadné úlohy. „Na základě závěrů komise může zpětně dojít k úpravě hodnocení,“ upozornil mluvčí Cermatu Petr Habáň. Právě při loňských maturitách se zpětně zmírňovalo hodnocení z matematiky.

  • Po písemné části, která končí 9. května, přijdou na řadu ústní zkoušky od 16. května do 10. června. Profilová část maturit, kterou si pořádá škola sama a tvoří ji většinou odborné předměty, se koná od 1. dubna do 10. června.

Novinkou pro letošní rok je i to, že si studenti nemusí vybírat mezi jednodušší a složitější variantou maturity. „O vyšší úroveň nebyl mezi studenty takový zájem,“ vysvětlil změnu Zíka. Nezájem maturantů je podle něho způsoben hlavně tím, že na výsledky maturit neberou ohled vysoké školy při příjimacím řízení.

Vzhledem k tomu, že těžší verze maturity nebude letos vůbec existovat, mělo by se předejít problémům z loňského roku, kdy složitější testy z matematiky byly extrémně časově náročné a problém s nimi měla velká část maturantů.

Zároveň si ale některé školy - hlavně gymázia - stěžují, že jednodušší verze maturit je pro jejich studenty zbytečně snadná. „Základní úroveň je pro gymnazisty opravdu velmi nízká laťka, myslím, že budou věnovat přípravu spíš té školní části,“ uvedla ředitelka gymnázia Nad Štolou Renata Schejbalová. „Nižší úroveň matematiky sice lehká je, ale pro maturující asi lehká není, protože u matematiky je relativně nejvíc neúspěšných studentů ze všech předmětů,“ opomuje ředitel Cermatu.

Video Rozhovor s Jiřím Zíkou a Jaroslavem Mervínským
video

Rozhovor s Jiřím Zíkou a Jaroslavem Mervínským

Rozhovor s Jiřím Zíkou a Jaroslavem Mervínským

Státní maturity začínají, letos potřetí