Velehrad není jen poutním místem

Velehrad - Malá obec na Uherskohradišťsku je známá svým duchovním životem. Nežijí tam ale jen příslušníci řádů, obec má přes 1300 stálých obyvatel. Velehrad leží asi 7 kilometrů severozápadně od Uherského Hradiště na úpatí Chřibů, známých jako Buchlovské kopce.

Obec je pokládána za hlavní centrum Velké Moravy. Písemné prameny to ale nepotvrzují, první písemná zmínka o Velehradu je až z první poloviny 12.století. Přesto Velehrad zůstává symbolem počátků křesťanství na území našeho státu. Každoročně se tam konají národní poutě k uctění památky svatých věrozvěstů - Cyrila a Metoděje.

Počátky současného Velehradu sahají na začátek 13. století, kdy zde vznikl první cisterciácký klášter na Moravě. Založil jej moravský markrabě Vladislav Jindřich v blízkosti vesnice Veligradu (dnes Staré Město). Mniši osídlili Velehrad v listopadu 1205. Jako provizorium jim zpočátku sloužil kostelík sv. Jana. Zahájení výstavby kláštera lze datovat do druhého desetiletí 13. století. Rozsáhlý komplex kláštera, vybudovaný v pozdním románském slohu s vlivem rané gotiky, byl dokončen ve 40. letech 13. století, kdy byla zahájena rozsáhlá barokní přestavba, dokončená až ve 2. polovině 18. století. Na jeho výzdobě pracovala řada umělců – např. kameník Ondřej Allio, sochař Baltazar Fontana, malíři Paulo Pagani a Ignác Raab.

Areál někdejšího kláštera s jedním z největších kostelů u nás patří k významným kulturním památkám, dokládajícím vývoj architektury a výtvarného umění od pozdní doby románské až do současnosti. Cisterciácký klášter byl zrušen v roce 1784. V roce 1890 došlo k obnovení kláštera řádem Tovaryšstva Ježíšova. Jezuité zde působili do roku 1950, znovu se vrátili počátkem 90. let minulého století.

/*json*/{"map":{"lat":49.098374580718,"lng":17.399940490723,"zoom":12,"mapTypeId":"roadmap"},"markers":[{"lat":49.105567492444,"lng":17.396850585938,"type":"1","description":""}],"polylines":[],"circles":[],"polygons":[],"rectangles":[]}/*json*/