Moravskoslezský kraj prověří, zda hutě používají nejlepší techniku

Ostrava - Moravskoslezský kraj prověřuje, zda hutě používají dostupnou techniku, která je nejšetrnější k životnímu prostředí. Úředníci krajského úřadu začali přezkoumávat závazné podmínky integrovaných povolení pro provozy společnosti ArcelorMittal, Třineckých železáren a dalších továren. Úřadu to ukládá novela zákona o integrované prevenci.

„Při kontrolách vycházejí úředníci z aktualizovaného referenčního dokumentu Evropské komise o nejlepších dostupných technikách pro výrobu železa a oceli,“ informovala Miroslava Chlebounová z krajského úřadu.

„Smyslem je znovu ověřit, zda současné provozy odpovídají požadavkům nejnovějších dostupných technik ve vztahu k výstupům emisí do jednotlivých složek životního prostředí, především do ovzduší, vody a půdy. Prověříme také nakládání s odpady,“ upřesnil náměstek hejtmana pro životní prostředí Daniel Havlík. Zdůraznil, že kraj už od roku 2003 uplatňuje v integrovaných povoleních možnost zpřísňování závazných podmínek provozu průmyslových podniků nad rámec národní legislativy. To už podle něho vedlo ke snížení emisí prachu vypouštěného do ovzduší. „Od roku 2003 do roku 2011 došlo  ke snížení prachových emisí z průmyslových zdrojů v Moravskoslezsk

ém kraji o zhruba tři tisíce tun,“ řekl Havlík. Dodal, že jen v roce 2011 eviduje kraj roční pokles emisí tuhých znečišťujících látek z průmyslových zdrojů o 820 tun.

Kontroly integrovaných povolení ve všech hutních provozech v Moravskoslezském kraji potrvají asi půl roku. Výsledkem by mělo konstatování, že hutní provozy fungují v souladu se směrnicemi Evropské komise a používají nejlepší dostupnou techniku. „Je také možné, že krajský úřad některá integrovaná povolení zruší,“ upozornila Miroslava Chlebounová.

Ovzduší v Moravskoslezském kraji patří k nejhorším v Evropě. Průmyslové podniky na tom mají podstatný podíl.

Dým z ArcelorMittalu v Ostravě
Zdroj: ČTK
Autor: Jaroslav Ožana