Den Země v Poběžovicích

Na ZŠ Poběžovice se 22. dubna žáci i učitelé připojili k oslavám Dne Země. Proběhla zde akce, jež zapadá do systému projektových dnů, které škola zařazuje do výuky v rámci projektu 'Učíme se v přírodě'. Žáci z nižších tříd pozorovali, co do lesa patří nebo nepatří a co je v přírodě hezkého. Starší plnili úkoly, které se vztahují ke Dni Země. Projektový den byl velmi pestrý. Více než deset skupin mělo jedno společné: uvědomit si, co je skutečně možné dělat pro ochranu naší planety. Všechny aktivity směřovaly k lepšímu poznání Poběžovic a okolí.