Brno rozdělilo deset sociálních bytů

Brno - Deset rodin mělo dnes po desáté hodině v Brně důvod k radosti. Získaly totiž sociální bydlení v jednom z uvolněných bytů. O tom, na koho se usmálo štěstí, rozhodl los. Tento způsob přidělování bytů použila radnice opakovaně. Historicky první losování ve Sněmovním sále Nové radnice mohli lidé sledovat v přímém přenosu na webových stránkách města Brna v únoru loňského roku.

Celé losování zahájilo vkládání jmen žadatelů do obálek a do losovacího zařízení za přítomnosti notáře. Samotný losovací akt odstartoval po půl jedenácté. Losování v přímém přenosu mohli žadatelé o byt sledovat na webových stránkách města. Po vylosování nájemců se ze stejného osudí dalším losováním stanovil pro každý byt také 1. a 2. náhradník. Budoucí nájemci budou mít možnost podepsat dvouletou smlouvu na nájemné ve výši 40 korun za metr čtvereční.

O jaké byty se losovalo?

- byt 1+1 v domě Nezamyslova 20 /35 m²/
- byt 2+kk v domě Mendlovo nám. 14 /32 m²/
- byt 2+kk v domě Mendlovo nám. 14 /32 m²/
- byt 2+kk v domě Mendlovo nám. 14 /32 m²/
- byt 1+kk v domě Bratislavská 62 /30,9 m²/

- byt 2+1 v domě Vranovská 10 /74 m²/
- byt 2+1 v domě Vranovská 10 /55 m²/
- byt 2+1 v domě Nezamyslova 20 /51,15 m²/
- byt 2+kk v domě Bratislavská 62 /45,2 m²/
- byt 2+1 v domě Václavská 1 /42 m²/


„Přidělení sociálního bytu je jednou z možností, jak pomoci překonat složité životní období a vytvořením důstojného bydlení umožnit lidem postavit se na vlastní nohy,“ uvedl primátor Roman Onderka. A jaký je rozdíl mezi normálním a sociálním bytem? Kromě ceny a podmínek pronájmu žádný. „Jsou to standardní byty, ve kterých byly provedeny nezbytné úpravy. Trochu lišit se mohou pouze v tom, že jsou většinou malometrážní,“ popsal vedoucí bytového odboru brněnského magistrátu Jiří Lahoda, který dnešní losování moderoval.

Žadatele o sociální byty před losováním vybraly jednotlivé městské části. O deset bytů se ucházelo 178 zájemců. Magistrát je rozdělil do 2 skupin podle počtu osob, které by se měly do sociálního bytu stěhovat. První skupinu tvořily 1–2 členné domácnosti (90 žadatelů), druhou skupinu 3 a vícečlenné domácnosti (88 žadatelů).

Co je sociální byt

Sociálním bytem je byt určený pro bydlení osob s nízkými příjmy. Žadatelem o sociální byt tak může být fyzická osoba, jejíž průměrný čistý měsíční příjem v období 12 kalendářních měsíců před uzavřením nájemní smlouvy nepřesáhl 0,4 násobek průměrné hrubé měsíční mzdy. Pokud budou s žadatelem užívat sociální byt další osoby, musí žadatel doložit, že průměrný čistý měsíční příjem jeho domácnosti v období 12 kalendářních měsíců před uzavřením nájemní smlouvy nepřesáhl 0,6 násobek průměrné hrubé měsíční mzdy, jedná-li se o domácnost se 2 členy, 0,8 násobek průměrné hrubé měsíční mzdy, jedná-li se o domácnost se 3 členy atd.