Výstava v Baťově instututu představuje cyrilometodějský Velehrad

Zlín - Cyrilometodějskému Velehradu je věnována výstava, která je ode dneška přístupná ve 14/15 Baťově institutu ve Zlíně. Návštěvníci se na ní dozví více o vyhlášeném poutním místě a misi svatých Cyrila a Metoděje. V letošním roce si připomínáme 1150 let od příchodu věrozvěstů na Velkou Moravu.

Návštěvníci se dozví o historii Velehradu, místním cisterciáckém klášteře založeném v roce 1205 a o Velehradu coby centru dialogu mezi východními a západními Slovany. Vystaveny jsou historické fotografie, mapy a nákresy, také více než stovka předmětů ze sbírek Slováckého muzea v Uherském Hradišti a Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně.

„Například produkce keramiky, nástroje a zbraně z velkomoravského období, dobové pohlednice, pouťové obrázky, drobná devoční grafika - svaté obrázky, ale také unikátní rukopis Slavný rok 1863 na Moravě a na Velehradě z pera Františka Pluskala Moravičanského, vrchnostenského lékaře na Velehradě, historika a archeologa,“ uvedla autorka výstavy a historička Slováckého muzea Blanka Rašticová. Druhým autorem výstavy je vedoucí katedry církevních dějin olomoucké Cyrilometodějské teologické fakulty Miloslav Pojsl.

„Pozornost věnujeme také takzvané velehradské otázce, polemice, kterou mezi sebou vedli moravský historiograf Beda Dudík a zemský archivář Vincenc Brandl, a po nich řada dalších historiků a archeologů,“ řekla Rašticová. „Její podstatou bylo určení lokalizace velkomoravského Veligradu, která dodnes není spolehlivě vyřešena,“ dodala.

Ikonografii svatých Cyrila a Metoděje dokumentují podmalby na skle, výklenkové plastiky, akvarely, kresby a malby z 19. a první poloviny 20. století. Nechybí ani tvorba současných umělců, kteří se Velkou Moravou a cyrilometodějskou tematikou inspirovali, například českých sochařů Otmara Olivy a Jiřího Vlacha.