Počet neúplných domácností roste

V sedmině rodin v Česku žijí děti, jimž nebylo ještě 15 let, jen s matkou. Podíl těchto neúplných domácností roste. V roce 1995 jich bylo osm procent, loni už 14 procent. Vyplývá to z analýzy Českého statistického úřadu (ČSÚ).

„V čele neúplné rodinné domácnosti je u nás obvykle matka. V devadesáti procentech neúplných domácností žije se závislými dětmi právě matka, a ženy tak zásadním způsobem ovlivňují rodinné prostředí," uvedli statistici ve své analýze.

Podle statistiků v roce 1995 bydlelo jen s jedním z rodičů zhruba osm procent dětí do 15 let, loni to bylo už přes 13 procent chlapců a děvčat v Česku. V roce 2002 podíl činil zhruba 11 procent, v roce 2003 pak 12 procent a 13 procent překročil v roce 2008.

Situace matek v úplných a neúplných rodinách je rozdílná. Ženy z úplných domácností jsou častěji doma a nepracují, když mají menší děti. Víc pak také využívají zkrácené úvazky. Naopak samotné matky mnohem víc chodí do práce na plnou dobu.

„Jejich příjem je rozhodující pro zabezpečení rodiny,„ vyplývá ze studie. Závažný je především fakt, že ženy z neúplných domácností se ocitají častěji bez zaměstnání. „Podíl nezaměstnaných matek v neúplných rodinách je dvakrát vyšší než v úplných rodinách,“ uvádí analýza.

Do práce chodilo zhruba 65 procent žen s dětmi do 15 let z neúplných rodin a 58 procent matek z úplných domácností. Tři pětiny matek z neúplných rodin a polovina z úplných pracovaly na plnou pracovní dobu. Nezaměstnaných bylo skoro 12 procent žen, co žily samy se svými potomky. Bez práce bylo i pět procent matek z úplných domácností.

Rodina
Rodina

Vysoký podíl neúplných rodin je i v Moravskoslezském kraji.

„Každá čtvrtá rodinná domácnost se závislými dětmi je neúplná, kdy převážně matka bydlí se svými dětmi nebo dítětem bez otce dětí," uvedli statistici. Poukazují na to, že podobná situace je i v Karlovarském a Ústeckém kraji, tedy v regionech s vysokou nezaměstnaností a podprůměrnými příjmy.