V Boskovicích si připomněli 68. výročí konce války

Osvobození Československa a konec druhé světové války si připomenuli představitelé města Boskovice společně s Kulturními zařízeními, Sokoly, Českým svazem bojovníků za svobodu a Skauty. Pietní akt k 68. výročí se uskutečnil v úterý 7. května před budovou pošty u Památníku padlých.

Nejprve zazněly tóny řízné dechovky místní Základní umělecké školy pod vedením Bc. Zdeňka Jindry.

„Dovolte mi, abych všechny přivítal zde u pomníku, kde si za malou chvíli připomeneme výročí osvobození našeho státu,“ těmito slovy uvedl pietní akt ředitel KZMB PaedDr. Oldřich Kovář. „Naše vzpomínkové setkání zahájíme hymnou.“

Ředitelka Muzea Boskovicka Mgr. Dagmar Hamalová krátce připomenula události kolem osmého května: „Bezpodmínečná kapitulace Německa byla přijata ve francouzské Remeši (Remisi) a současně v Berlíně. Tím byla ukončena druhá světová válka.“ Mgr. Dagmar Hamalová pak připomenula oběti a utrpení na všech frontách i v řadách civilistů. Vyzdvihla osobnost Leopolda Färbera (*1928), jemuž byl za vynikající zásluhy o rozvoj demokracie, humanity a lidských práv propůjčen Řád T. G. Masaryka. K tomu uvedla: „Prožil dětství v Boskovicích, zapojil se aktivně do protinacistického odboje.“

Mgr. Dagmar Hamalová závěrem uvedla: „Je třeba na osmý květen vzpomínat, aby děti a mladí věděli, co se za tímto datem skrývá.“

Za zvuků smutečního pochodu položil věnec města Boskovice tajemník JUDr. David Škvařil. Následovali jej představitelé Sokola a Svazu bojovníků za svobodu.

PaedDr. Oldřich Kovář poděkoval všem za účast, kapele ZUŠ Zdeňka Jindry za hudební doprovod. Muzikanti zahráli na cestu domů ještě jednu skladbu.

Pietní akt v Boskovicích
Zdroj: ČT24
Autor: Luboš Sušil

Vše skončilo právě včas, z oblohy se počal snášet drobný déšť.

Luboš Sušil, Boskovice

/*json*/{"map":{"lat":49.508268397019,"lng":16.648406982422,"zoom":10,"mapTypeId":"roadmap"},"markers":[{"lat":49.492660624883,"lng":16.664886474609,"type":"1","description":""}],"polylines":[],"circles":[],"polygons":[],"rectangles":[]}/*json*/