Obce usilují o malé církevní památky. Kříže a kapličky už nemají chátrat

Znojemsko - Kapličky, boží muka i smírčí kříže - malé sakrální památky na jihu Moravy chátrají. Nikdo se k nim totiž nehlásí. Znojmo se nyní snaží drobné církevní památky zachránit a převést stavby do svého vlastnictví. Podobná pomoc památkám bez majitele je ale možná jen do konce roku.

„Zatím evidujeme okolo devadesáti těchto drobných památek. Město má snahu postupně je opravovat. Jakmile to bude v našem majetku, budeme se snažit je co nejdříve uvést do lepšího stavu,“ tvrdí znojemská mluvčí Zuzana Pastrňáková. Město navíc na opravy může získat i dotace.

Soukromý majitel pozemku se často o drobné sakrální památky nestará. Kvůli českým zákonům totiž není majitel pozemku automaticky i majitelem staveb, které na něm leží. Město Znojmo chce historické kapličky a boží muka zachránit. Své obyvatele proto vyzvalo, aby drobné chátrající objekty fotili a snímky spolu s informacemi poslali do 14. června městskému úřadu. Pokud se nenajde vlastník památky, Znojmo k ní bude přistupovat jako k nalezené věci, o které musí informovat na úřední desce. Pokud se do půl roku skutečný majitel nepřihlásí, propadne majetek městu.

Video O záměru Znojma informuje mluvčí Zuzana Pastrňáková
video

O záměru Znojma informuje mluvčí Zuzana Pastrňáková

Dosavadní fungování katastru nemovitostí se s novým občanským zákoníkem od Nového roku změní. Stavby s neznámým majitelem budou automaticky převedeny do majetku vlastníka pozemku. Řada obcí se obává, že drobné církevní památky se tak dostanou do rukou lidí, kteří o jejich vlastnictví ve skutečnosti nestojí, což by se mohlo projevit v péči o ně. Například Znojmo se proto rozhodlo, že památky ještě před koncem roku získá do svého vlastnictví.

Jednou z drobných sakrálních památek, o kterou město usiluje, je boží muka v ulici Napajedla, jejíž původ sahá až do období středověku. Pokud se o ni do září nikdo nepřihlásí, stane se majetkem Znojma. Podobných křížů, božích muk a dalších drobných památek jsou na jihu Moravy stovky. Většina z nich nikomu nepatří, a proto se o ně nemá ani kdo starat. „Evidence drobných památek je roztříštěná. Dost památek navíc zaniklo v období kolektivizace zemědělství v 50. letech,“ upozorňuje historik Jiří Kacetl z Jihomoravského muzea ve Znojmě.

Obce se snaží duchovní památky získat do konce roku
Zdroj: ČT Brno

Obce chtějí vlastnit opuštěné drobné památky

V Šebrově na Blanensku před dvěma lety získali do svého vlastnictví čtyři křížky. Dokumenty o jejich původním vlastníkovi chybí, proto obec usilovala o to, aby se o malé církevní symboly mohla starat sama. Šebrov už křížky opravil a obstarává také jejich pravidelnou údržbu.

V jiných obcích se o drobné církevní památky starají například místní spolky. Například v Žerůtkách na Znojemsku se o tamní kapličku stará rodina Dobrovolných. Už pátá generace jejich členů dobrovolně pečuje o malou církevní památku, aby nechátrala.