„Není to tak, že by se sešlo pár lidí a řeklo, uděláme Putnu profesorem,“ říká Martin C. Putna

Praha – Literární historik a pedagog Martin C. Putna, kterého prezident Miloš Zeman odmítl jmenovat profesorem, zatím v celé věci nehodlá nic podnikat. „Já jsem rád, že to jde touto správnou úřední cestou, protože se nejedná o mě, ale o princip.“ Prezident podle něj „není ten, který rozhoduje, ale ten, který uděluje diplom,“ řekl Putna v rozhovoru pro Lidovky.cz. „ Pro něj se v tuto chvíli nic nemění. “Já dál učím na fakultě, která mi vyjádřila podporu," řekl v rozhovoru pro ČT24.

Prezident odmítá jmenovat Vás profesorem. Odmítá, že by to bylo za Vaši kritiku. Jak si to vysvětlujete? 

„Já nemám žádné oficiální informace. Včera mi sdělila univerzita, že se jmenování konat nebude. Žádné důvody sděleny nebyly.“ 

Média to spojují s Vaší kritikou prezidenta Zemana. Může jít o určitou mstu. Není to malicherné? 

„To je dobrá otázka, ale ne pro mě.“ 

Jaké pro to máte vysvětlení? 

„Já nevím víc, než co přinesla média. Žádné jiné informace nemám.“ 

Co si o tom myslíte? 

"V tuto chvíli nejde o to, co si kdo myslí, ale jaké je právo, jaká jsou pravidla, jaké jsou akademické svobody. A také, jaké jsou prezidentské pravomoci, co znamená znění zákona, že „prezident jmenuje profesory na základě návrhu“, a jakým způsobem je tento zákon vykládán. Toto otázku si kladu, ale protože nejsem právníkem, nemohu na ni odpovídat. To, co mě na tom zajímá jako občana, je tato stránka. Jaké jsou zvyklosti a jakým způsobem se uplatňují zvyklosti týkající se univerzit, ministerstva, vlády a prezidenta. A tyto věci se netýkají jenom mě." 

Vypadá to, že prezident porušuje zvyklosti. Doposud totiž prezident profesory jmenoval na návrh akademiků. Co si o tom myslíte? 

„Já se těším na dnešní večer, kdy máme zasedání ediční rady sebraných spisů Jakuba Demla. Tam se budu věnovat své odborné práci. Pro mě se nic nemění. Já dál učím na fakultě, která mi vyjádřila podporu.“ 

Prezident Zeman řekl, že pokud se Vám to nelíbí, máte se obrátit na soud. Uděláte to? 

„V tuto chvíli jedná rektorát UK a já nechám jednání na rektorátu. Oni k něčemu dospějí a pak bude možné jednat v této věci dál.“ 

Bude to tedy vaše společné rozhodnutí? 

„Tady se jedná o spor institucí, nejde o mě. To není můj osobní spor.“ 

Ale Vás se to týká. 

„Ano, ale já nemám žádnou možnost vstupovat do těch rozhodnutí. Budu- li přizván k nějakému jednání, tak se jich zúčastním. Já mám důvěru v rektorát UK a co bude dál, to se uvidí.“ 

Víte, co je v dopise pana rektora, který míří na Pražský hrad? 

„Znám jenom oficiální vyjádření, která pan rektor podal. Velice mě potěšilo, protože bylo profesionální. To vyjádření mluví o tom, co je podstatné. To znamená, že profesorské jmenování je věc, která se týká odbornosti daného člověka. Tuto odbornost hodnotí profesorská komise, vyjadřují se k tomu tři profesoři ze zahraničí, poté to hodnotí dvě vědecké rady. Není to tak, že by sešlo pár lidí a řeklo, uděláme Putnu profesorem. Jmenování je zcela exaktní procedurou, kterou to prošlo.“ 

Podmínky pro profesuru jste z Vašeho pohledu splnil? 

„Z pohledu vědecké rady a rektorátu UK ano. A ten je teď podstatný. Můj pohled není podstatný. Možná, že o tom někdy napíšu. Teď se nejedná o osoby, ale instituce. A také o duch práva.“ 

Myslíte si, že by se do budoucna mohly narušit vztahy mezi akademiky a Hradem kvůli tomuto sporu? 

„Velmi záleží na tom, co se bude dít dál. České vysoké školy mají poměrně velkou tradici svobodomyslnosti, hájení akademických svobod, stání si na svém. Neměly by se stát předmětem manipulace. Vysoké školy vždy stály na svém, na svém právu, pravidlech, svobodě a slušnosti. A slovo slušnost bych chtěl zvlášť podtrhnout.“ 

Video Rozhovor s Martinem C. Putnou
video

Rozhovor s Martinem C. Putnou