Ostatky Jana Pavla II. v ostravském kostele

Ostrava - Ostatky bývalého papeže Jana Pavla II. byly uloženy i s relikviářem do obětního stolu v kostele Svatého Ducha v Ostravě-Zábřehu.

Relikviář vyrobil akademický sochař Otmar Oliva z Velehradu. S papežem se osobně znal a podílel se na výzdobě jeho osobní kaple. Kapku krve farnosti věnoval osobní přítel Jana Pavla II. arcibiskup Stanisľaw Dziwisz z polského Krakova. Krev pochází z autotransfuze bývalého papeže, kterou podstoupil před jednou ze svých operací.

Ukládání ostatků do relikviáře
Ukládání ostatků do relikviáře

Relikvie byla do kostela přivezena dopoledne kolem desáté hodiny, místní obyvatelé u ní pak před oltářem drželi čestnou stráž. „Chtěli jsme, aby zvolení lidé reprezentovali život ve farnosti. Byli to staří, mladí i školáci," vysvětluje farář Vítězslav Řehulka. Při následující mši pak ostatky do připraveného relikviáře vložil biskup František Václav Lobkowicz. 

Ostatky Jana Pavla II.
Ostatky Jana Pavla II.

Na relikviáři je latinsky datum blahořečení Jana Pavla II. a datum vložení relikviáře do oltáře kostela. Nechybí jméno, heslo ani znak svatého otce. Téměř deset kilogramů vážící deska odlitá z bronzu a poté pozlacená bude spolu se schránkou na kapku krve vsazena do kamenného oltáře.

Otmar Oliva

Akademický sochař Otmar Oliva vytvořil pro Vatikán několik děl. Do evropského povědomí vstoupila zejména jeho sochařská řešení výzdoby kaple Redemptoris Mater papeže Jana Pavla II. Pro téhož papeže zhotovil také návrhy výroční pontifikální medaile, která byla v roce 1998 v šestitisícových sériích ražena v bronzu, stříbře a zlatě.


Akademický sochař Otmar Oliva
Akademický sochař Otmar Oliva


Jan Pavel II.

Papež Jan Pavel II. stál v čele katolické církve bezmála 27 let. Pro většinu věřících představoval charismatickou osobnost naplněnou životním optimismem a pevnými morálními zásadami. Papež se těšil sympatiím i mimo obec věřících. Během svého pontifikátu v letech 1978 až 2005 zbořil mnohá tabu. Byl třeba historicky první hlavou katolické církve, která navštívila synagogu a mešitu. Vždy se zasazoval o právo na svobodu. V roce 2011 byl blahořečen.


  • Jan Pavel II.
    Jan Pavel II. autor: Lidové noviny/Jan Zátorský, zdroj: ISIFA
  • Papež Jan Pavel II. a jeho pozdější následovník papež Benedikt XVI. v roce 1980
    Papež Jan Pavel II. a jeho pozdější následovník papež Benedikt XVI. v roce 1980 autor: EPA/FRANK LEONHARDT , zdroj: Isifa