Památná lípa v Božicích na Znojemsku se dočkala ozdravného zákroku

Božice - Velkou ozdravnou kúrou od nejmenších větviček až po celkové ukotvení prošla dnes památná několikasetletá lípa v Božicích na Znojemsku. Zákrok, který by měl pomoci starému stromu přežít bez problémů další období, obec kromě materiálu a likvidace odřezaných větví nic nestál. Arboristé v rámci akce Zdravé stromy pro zítřek pracovali zdarma. Podobné kúry se dočkají i další stromy v České republice.

„Největším problémem bylo větvení na bázi kmene. Vznikla tam obrovská dutina, na kterou byl vyvíjen veliký tlak při větru či sněhu,“ popsal stav lípy před zákrokem stromolezec a arboretista Tomáš Šarapatka.

Ten se spolu se dvěma kolegy hned ráno pustil do práce. Jištěni stromolezeckou výstrojí odřezávali z koruny přebytečné větvoví. To ovšem nebylo celé. „Jedna větev také vychylovala strom z těžiště, proto ji bylo potřeba odlehčit, aby došlo k posunutí těžiště do centrální části. Museli jsme tam umístit dynamickou vazbu. Do spodní části jsme umístili vazbu z ocelového lana, která bude držet vidlici,“ upřesnil Šarapatka průběh prací.

Video Arborista Tomáš Šarapatka popisuje práce na památné lípě v Božicích
video

Arborista Tomáš Šarapatka popisuje práce na památné lípě v Božicích

Cena celého zákroku čítá asi dvacet tisíc korun. Na polovinu přijde materiál a na druhou denní práce tří odborníků. Obec ale zaplatí pouze materiál. Práce specialistů je sponzorským darem z projektu Zdravé stromy pro zítřek.

Projekt Zdravé stromy pro zítřek

Projekt vybraným stromům zajistí odbornou arboristickou péči. Do září loňského roku mohli zájemci posílat své stromy do soutěže. Porota poté vybrala několik, které se dočkají ošetření zdarma díky bezplatné práci arboristů, kteří se na celé akci také podílejí. Projekt připravily Nadace Partnerství, Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu a Lesnická a dřevařská fakulta Mendelovy univerzity v Brně. 

Zdroj: Nadace Partnerství


Božické lípě ozdravnou kůru zajistil starosta Karel Hala. Nedávno se totiž dokumentací významných stromů ve své obci zabýval. „Tato lípa mne zaujala nejvíc. Je to zároveň jeden z patnácti památných stromů na Znojemsku. Zaslouží si pozornost,“ dokládá Hala. Když se tedy dozvěděl o možnosti přihlásit lípu do soutěže, příliš neváhal.

/*json*/{"map":{"lat":49.034266715881,"lng":16.355895996094,"zoom":9,"mapTypeId":"roadmap"},"markers":[{"lat":48.835879067181,"lng":16.289329528786,"type":"1","description":""}],"polylines":[],"circles":[],"polygons":[],"rectangles":[]}/*json*/

O historii lípy svědčí jen staré pohlednice

O památném stromu toho ale Božičtí příliš nevědí. „Z dochovaných pohlednic víme, že je tu lípa minimálně sto padesát let. Jiné historické prameny k ní nejsou,“ říká Hala s tím, že by radní do budoucna rádi kolem významné lípy postavili malou dřevěnou ohrádku a umístili k ní ceduli s popisem. Stáří lípy s větší přesností neurčí ani arboristé. Přiklání se k tomu, že strom je přibližně dvě stě let starý.

Božická lípa není jediným stromem, který se tento týden na jižní Moravě dočká odborné péče. Další certifikovaný stromolezec se podobným způsobem zítra postará o lípu v centru Vacenovic na Hodonínsku.