Nové výzkumné centrum VŠB-TU bude řešit ekologické problémy

Ostrava - Rostoucí skládky, zhoršující se ovzduší a ekologické využití odpadu, to jsou problémy, které trápí Moravskoslezský kraj. Bude je řešit nové výzkumné centrum vysoké školy báňské. Stálo přes čtvrt miliardy korun a v České republice je ojedinělé. Od ledna v něm najdou práci desítky odborníků.

Skládky v Moravskoslezském kraji se rozrůstají. Podle odborníků z Vysoké školy báňské - Technické univerzity zbytečně. V novém centru testují zařízení, která mohou odpad ekologicky likvidovat.

Video Reportáž Pavlíny Daňkové
video

Reportáž Pavlíny Daňkové

Stanislav Bartusek z katedry ochrany životního prostředí popisuje, jakým způsobem je možné zlikvidovat a dále využít například staré baterie. Zatím končí na skládkách nebezpečných odpadů. Časem z nich ale lidé mohou získat tepelnou energii a cenné kovy jako je zlato nebo stříbro.

Rezervy mají i zařízení určená k likvidace bioodpadů. Vytvořit nové, lepší a ekologičtější, je úkolem nového výzkumného centra. „Rezervy bioplynových stanic jsou zejména v dokonalosti zamezení šíření zápachu do okolí,“ uvedl Jiří Rusín, vědecký pracovník enviromentálního výzkumného centra.

Kromě odpadů se v novém centru zaměří i na ochranu ovzduší. Vyvinout a testovat tady chtějí zařízení na zachytávání nečistot z průmyslových lokalit. Nové výzkumné centrum bude mít padesát kmenových zaměstnanců. Kromě nich tady budou na praxi docházet také studenti VŠB-TU.