Májový jarmark v Jilemnici

V sobotu 18. května se v Jilemnici uskutečnil tradiční májový jarmark. Trhy v Jilemnici mají více než pětisetletou tradici. Z listiny Rudolfa II. je zřejmé, že se trhy mohly pořádat každé pondělí a třikrát do roka osmidenní výroční trh, což bylo pojmenování pro dnešní jarmark.

Jako již tradičně se zde prodávaly nejrůznější pochutiny jako sejkory, medovina a různě připravená a grilovaná masa. Své místo v zájmu návštěvníků měly také nejrůznější řemeslnické výrobky. Řada prodejců na jilemnickém jarmarku se účastní se svými produkty již tradičně, ostatně právě to je jedním z rysů jilemnického jarmarku.

Příjemnou atmosféru doplnil bohatý kulturní program, kterým provázel Petr Ticháček. Vystoupily například taneční skupina Paul Dance, Jilemský spolek paní a dívek, Novopacký orchestr Evergreen Dixieland Band a mnoho dalších. Jako obvykle, velký zájem byl především o dětská vystoupení, ať už to byli žáci základní školy, nebo základní umělecké školy. I přes deštivé počasí si stovky lidí tradiční Májový jarmark užily.

Video Reportáž Sáry Tomášové
video

Reportáž Sáry Tomášové