AVÍZO: Muzejní noc na pardubickém zámku

Do letošního programu „Pardubické muzejní noci“, která se koná dnes, v pátek 24. května, přispěje svým interaktivním programem i Univerzita Pardubice. Se svými čtyřmi fakultami a ve spolupráci s Východočeským muzeem Pardubice připravila zajímavý a populárně-naučný doprovodný program pod názvem „Tajemný večer s alchymií“.

Tradiční akci Východočeského muzea v Pardubicích, které se připojilo k Festivalu muzejních nocí, doplní netradičním programem také čtyři fakulty Univerzity Pardubice – Fakulta chemicko-technologická, Fakulta restaurování, Fakulta ekonomicko-správní a Fakulta elektrotechniky a informatiky. Zájemce nechají vyzkoušet si řadu pokusů a modelů a vysvětlí jim podstatu řady jevů.

Pardubická muzejní noc
Pardubická muzejní noc
Více fotek
  • Pardubická muzejní noc autor: Zdenka Černá, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/48/4703/470237.jpg
  • Pardubická muzejní noc autor: Zdenka Černá, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/48/4703/470240.jpg
  • Pardubická muzejní noc autor: Zdenka Černá, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/48/4703/470236.jpg
  • Pardubická muzejní noc autor: Zdenka Černá, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/48/4703/470239.jpg

Chemici z Fakulty chemicko-technologické zavedou zájemce do světa alchymie, nejrůznějších chemických pokusů, experimentů a barevných efektů. Zástupci Fakulty ekonomicko-správní přiblíží programování robotů a jejich dálkové ovládání a Fakulta restaurování přiveze optickou hříčku „camera obscura“. Fakulta elektrotechniky a informatiky přispěje světelnými graffiti, díky nimž návštěvníci budou moci kreslit světlem po zámeckých zdech nebo dokreslit fresky v rytířských sálech zámku.

Všichni účastníci muzejní noci se navíc na vlastní oči budou moci vědecky přesvědčit o tom, z čeho jsou poskládána motýlí křídla, což doplní současnou výstavu s názvem „Krása motýlích křídel“.

„Motýli mají dva páry křídel pokrytých šupinkami, které se překrývají a dodávají křídlům rozličné barvy. Vnější a vnitřní struktura šupinek a pigmenty v nich obsažené způsobují jejich barevnou rozmanitost. Návštěvníkům proto ukážeme, jak vypadá šupinka motýlího křídla v mikroskopu, a také jim vysvětlíme, jak jsou šupinky na motýlím křídle vůbec připevněny,“ popisuje část programu Univerzity Pardubice Ing. Bc. Dagmar Holubcová z Fakulty chemicko-technologické.

Zažít tajemný večer se zajímavostmi z moderního světa vědy, s Univerzitou Pardubice a Východočeským muzeem v Pardubicích bude možné v prostorách pardubického zámku od 17.00 do 23.00 hodin.

Demonstrace a interaktivní ukázky univerzitních týmů na pardubickém zámku navazují na úspěšnou akci s názvem Noc mladých výzkumníků, která se konala v dubnu také v prostorách pardubického zámku.

Program večera:

17.00 – 18.00  Beseda s PhDr. F. Šebkem o zajímavostech z historie města Pardubic.

17.00 – 23.00 Prohlídka expozic a výstav VČM a zámeckých prostor, zpřístupněna bude vyhlídka na zámecké věži i nově otevřená zámecká kaple „Klanění tří králů“.

Zpřístupnění depozitářů muzea a ukázky práce muzejních restaurátorů.

Výtvarná dílna k výstavě „Krása motýlích křídel“

Optická hříčka „camera obscura“ (Fakulta restaurování Univerzity Pardubice)

„Alchymistická dílna“ – chemické pokusy  na nádvoří (Fakulta chemicko-technologická Univerzity Pardubice)

„Roboti na trase“ – hrátky s roboty (Fakulta ekonomicko-správní Univerzity Pardubice)

„Světelné graffiti“ – malování světlem (Fakulta elektrotechniky a informatiky Univerzity Pardubice)

Hudební vystoupení v kapli Klanění tří králů:

Malý koncert ZUŠ Polabiny 1

Komorní pěvecké sdružení Ambrosius ( 22.00 – 23.00 hod)

Muzejní noc pořádají ve stejném čase také:

Východočeská galerie v domě U Jonáše,  Muzeum MHD Pardubického spolku historie železniční dopravy v Rosicích nad Labem, Krematorium Pardubice, Galerie města Pardubic, Výstavní prostor Mázhaus.

Zdenka Černá, Pardubice