Jak se chránit, dostanete-li se do zatopené oblasti? Zdraví je na prvním místě!

Ostrava – Mnoho lidí v těchto dnech řeší vážnou situaci, kterou jim přinesla povodeň. Jak se chránit, ocitnete-li se v zatopené oblasti? Ministerstvo zdravotnictví vydalo pravidla základní hygieny po záplavách.

„Záplavová voda je voda, která nese s sebou choroboplodné zárodky, protože vymývá žumpy, hnojiště, čistírny odpadních vod, a nese v sobě bakterie, viry, parazity, kvasinky, plísně. A takto musíme na záplavovou vodu, bahno či kaly nahlížet,“ upřesňuje hygienik Radim Mudra. „Od toho se odvíjí všechny další úvahy, jakým způsobem se chránit v době povodně, respektive při úklidu po povodních. Pravidel je několik, základní zásada je ale chránit si své zdraví.“

Základní hygienická pravidla

Myjte si pečlivě a často ruce (nejlépe pitnou vodou a mýdlem, utírejte se do papírových ubrousků; po styku se znečištěným materiálem suché ruce dezinfikujte alkoholovými přípravky).

K pití používejte pouze vodu, jejíž zdravotní nezávadnost je ověřena!

Při všech pracích používejte ochranné pomůcky (gumové rukavice, pevnou nepromokavou obuv).

Nekonzumujte zaplavené potraviny s výjimkou potravin hermeticky balených ve skle a plechu (i tyto je však nutné nejdřív umýt, dezinfikovat a opláchnout pitnou vodou!). Při jakémkoliv narušení či poškození obalu potraviny nekonzumujte.

Zaplavené zemědělské plodiny je nutno považovat za zdravotně závadné. Ovoce na stromech a keřích, které nebylo zaplaveno, je možné jíst jen po důkladném omytí pitnou vodou.

Máte-li jakékoliv pochybnosti o nezávadnosti potraviny, zlikvidujte ji.

Po návratu do obydlí je nutné byt vysušit, uklidit a dezinfikovat (větrejte průvanem, odstraňte všechny nečistoty, nánosy bahna, zeminy, zničené předměty a zařízení).

Nepoškozený nábytek a předměty dezinfikujte, dopravní prostředky nechte asanovat v servisu.

Nechte odborně zkontrolovat statiku objektu, nezapomeňte také na kontrolu komínů.

Pokud nejste napojeni na veřejný vodovod, neodebírejte vodu z vlastního zdroje, není-li sanován a není-li proveden rozbor kvality vody s uspokojivým výsledkem.

Nezapomeňte očistit a dezinfikovat oděv a prádlo (silně znečištěné prádlo namočte na 4 hodiny do 3% roztoku Chloraminu T nebo na 8 hodin do roztoku Sava originál – na 1 litr Sava 9 litrů vody. Oba přípravky mají bělící účinky).

Po skončení úklidových prací vždy ruce dezinfikujte přípravkem s protivirovou účinností.

Veškerá poranění pokožky, hnisání, vyrážky apod. konzultujte s lékařem.

Pokud zjistíte jakoukoliv odchylku od normálního zdravotního stavu (např. zvýšenou teplotu), ihned navštivte lékaře a informujte ho, že jste pracovali v zaplaveném prostředí.


Další informace – Ministerstvo zdravotnictví ČR: www.mczr.cz