Historik odhalí symboliku středověkých korunovací

Ostrava - Cyklus přednášek o středověkém umění, který pořádá Galerie výtvarného umění v Ostravě, pokračuje tématem korunovace, jednoho z klíčových rituálů středověké společnosti. Historik Marek Zágora vysvětlí korunovační symboliku, odhalí její skrytý význam i podobu těchto panovnických slavností.

„Korunovace je v užším slova smyslu nasazení koruny na hlavu, v širším významu se ale jedná o slavnostní ceremoniál s určitými pravidly, během něhož získává korunovaná osoba zvláštní moc a různé výsady,“ vysvětloval historik Zágora.

Přednáška přiblíží průběh některých středověkých korunovací s hlavním důrazem na české země, především pak jejich odraz ve vizuálních pramenech. „Posluchači se seznámí i s místy, kde ke korunovacím docházelo. Část přednášky bude věnována samotným korunám, jež se do dnešních dní dochovaly, i těm, které známe pouze z dobových popisů a vyobrazení,“ uvedla mluvčí galerie Jana Šrubařová.

Přednáška je v úterý od čtyř hodin odpoledne v knihovně Galerie výtvarného umění v Ostravě.