Dětský den ve skanzenu v Březně u Loun

V sobotu 8. června uspořádalo Oblastní muzeum v Lounech ve spolupráci se skupinou EQUITES tradiční dětský den. Ten se uskutečnil v Archeologickém skanzenu v Březně u Loun, který je právě ve správě lounského muzea. Slunečný den přilákal více než stovku dětí, pro které byl připraven bohatý program. A nejen pro ně, i dospělí si mohli vyzkoušet jak třeba bojovali staří Slované a Vikingové.

Snad každé z dětí si zahrálo na archeologa začátečníka v hledání střepů. Mimo zábavný program přítomné jistě zaujala replika hrnčířské pece z 9. století n. l. či další nově postavená obytná budova.

Skanzen vznikl jako součást výzkumného programu, který navázal na výsledky velkoplošného archeologického výzkumu, prováděného na této lokalitě v průběhu padesátých až sedmdesátých let minulého století dr. I. Pleinerovou, pracovnicí Archeologického ústavu v Praze.

Místo výzkumu se v r. 1981 změnilo na stanoviště experimentální archeologie, podobné těm, která pracují v Dánsku, Anglii, Německu, Polsku, Francii atd. Stavby ve skanzenu byly budovány na základě archeologickým průzkumem odkrytých půdorysů. Byly používány stejné druhy dřeva jako v dávné minulosti, opracovávané nástroji, vyrobenými podle původních typů, známých z archeologických nálezů. Pracovní postupy byly voleny tak, aby se co nejvíce přibližovaly podmínkám v minulosti. V rámci experimentu byly prováděny pokusné výpaly keramiky v replice hrnčířské pece, probíhal výzkum trvanlivosti a klíčivosti obilí uloženého dlouhodobě v zásobních jamách. V obytných objektech byly zkoumány podmínky bydlení v letním i zimním období.


V archeologickém skanzenu se lze s výsledky těchto experimentů seznámit a nahlédnout tak do způsobu života našich dávných předků.

Ladislav Bába, Březno u Loun

/*json*/{"map":{"lat":50.361670587607,"lng":13.74698638916,"zoom":12,"mapTypeId":"roadmap"},"markers":[{"lat":50.358713737964,"lng":13.732051849365,"type":"1","description":""}],"polylines":[],"circles":[],"polygons":[],"rectangles":[]}/*json*/