AVÍZO: Univerzita Pardubice se ve čtvrtek otevře zájemcům o chemii ze SŠ

Ve čtvrtek 13. června přivítá Fakulta chemicko-technologická Univerzity Pardubice na své půdě zájemce o chemii. Středoškoláci si vyzkouší život vysokoškoláků na jednodenní akci „Staň se na jeden den studentem fakulty“.

Ve čtvrtek 13. června se z pětadvaceti studentů 3. ročníku Střední průmyslové školy chemické Pardubice stanou na jeden den opravdoví vysokoškolští studenti. Na fakultě je pro ně připraven zajímavý program v laboratořích čtyř kateder a jednoho ústavu. Na zvoleném pracovišti tak absolvují speciální jednodenní program, který jim umožní nahlédnout do vysokoškolského studia. A aby byl život vysokoškolského studenta „na zkoušku“ kompletní, čeká účastníky oběd v univerzitní menze a návštěva univerzitní knihovny.

Staň se na jeden den studentem - Univerzita Pardubice
Staň se na jeden den studentem - Univerzita Pardubice

Program začne dopoledne v 9 hodin společnou přednáškou proděkana pro pedagogické záležitosti prof. Ing. Petra Kalendy, CSc. Po ní se studenti rozdělí do skupin dle zvolené katedry nebo ústavu a na nich stráví zbytek dne.

Staň se na jeden den studentem - Univerzita Pardubice
Staň se na jeden den studentem - Univerzita Pardubice

„Studenti a studentky vybírali celkem z pěti pracovišť. Budou mít možnost seznámit se na jednotlivých katedrách např. s využitím optické mikroskopie, se zjišťováním energetické hodnoty potravin a paliv nebo měřit povrchové napětí. Jiní se seznámí se syntézou speciálních anorganických skel a provedou experimenty např. ve vakuu. Na Katedře polygrafie a fotofyziky si zkusí zhotovit poster a následně tisk na archovém ofsetovém stroji. Poslední skupina se naučí měřit velikosti částic, odbourávat organické znečištění ve vzorku odpadní vody nebo monitorovat vybrané škodliviny v pracovním prostředí,“ odhaluje program pěti skupin budoucích jednodenních vysokoškoláků Ing. Iva Ulbrichová, CSc., organizátorka akce na fakultě.

Staň se na jeden den studentem - Univerzita Pardubice
Staň se na jeden den studentem - Univerzita Pardubice

„Studenti díky této akci získají jedinečnou příležitost poznat studium na fakultě na vlastní kůži, seznámit se s fakultním prostředím a vyzkoušet si práci v moderně vybavené laboratoři,“ doplňuje.

Zážitkovou populárně-naučnou akci „Staň se na jeden den studentem fakulty“ pořádá Univerzita Pardubice v rámci projektu Brána vědě/ní otevřená – BRAVO.

Zdenka Černá, Univerzita Pardubice