Tam, kde stanula vojska

Stanoviště  - Obec leží nedaleko Zastávky u Brna v Křižanovské vrchovině. K 1. lednu loňského roku tam žilo 364 stálých obyvatel. První zmínka o vesnici pochází z roku 1327, kdy královna Eliška Rejčka založila klášter na Starém Brně a darovala mu kromě jiného majetku i ves Stanoviště. Původně obec Stanoviště stávala na jiném místě, v lese Sapouškách, vzdáleném od současné obce asi 1 km severovýchodním směrem, které se dodnes nazývá Stará Stanoviště. Na tomto místě jsou dodnes patrné zbytky lidských obydlí.

O původu jména se zachovala pověst, jak po velké bitvě někde poblíž „stanula“ vojska a uzavřela příměří. Od toho název Stanoviště. Také se vypráví, že se zde narodil princ a na jeho počest byla obec osvobozena od roboty a daní.

Video Tři minuty ze ... Stanoviště
video

Tři minuty ze ... Stanoviště

Ze všech řemesel se v obci nejvíc dařilo hrnčířství, hrnčíři měli svůj cech v nedaleké Zbraslavi. Dobré podmínky k tomu vytvořila místní naleziště kvalitní hrnčířské hlíny, která se vyvážela i do okolí (hrnčířství zaniklo kolem poloviny 19. stol.). V 1. polovině 20. století velká část mužské populace pracovala jako havíři na dolech v Zastávce.

Počátkem 17. století měla obec 12 domů, po třicetileté válce zůstalo 5 domů opuštěných. Stanoviště byla v letech 1850 – 1873 osadou Zbraslavi, v letecj 1873 – 1911 byla osadou Stanovišť obec Zálesná Zhoř.

/*json*/{"map":{"lat":49.245957137301,"lng":16.253070831299,"zoom":12,"mapTypeId":"roadmap"},"markers":[{"lat":49.238616477414,"lng":16.254787445068,"type":"1","description":""}],"polylines":[],"circles":[],"polygons":[],"rectangles":[]}/*json*/