Šternberku chybí azylové bydlení, radnice bojuje s bezdomovci

Šternberk - Radnice ve Šternberku řeší rostoucí počet bezdomovců, kteří se usídlili ve městě a okolí. S pomoci strážníků a policistů začala likvidovat jejich příbytky a uklízet po nich. Zabydleli se mimo jiné u bývalého šternberského závodu vojenských opraven nebo v nádražní budově.

„Bezdomovců u nás přibývá hlavně v posledních pěti letech. Musíme to řešit, protože jsme zjistili, že jejich výskyt výrazně ovlivňuje to, jaký mají lidé v našem městě pocit bezpečí,“ uvedla mluvčí radnice Irena Černocká. Kolem bezdomovců se podle ní kupí odpadky, přibývá krádeží železa, radnice musí řešit pití alkoholu na veřejných místech a stížnosti obyvatel na jejich chování.

Vytlačení lidí bez domova z jejich dočasných útočišť ale podle odborníků nic neřeší. „Situace odpovídá velikosti města Šternberka. Je dobře, že tam funguje denní centrum, problém je, že ve městě zcela chybí azylové bydlení. Nejbližší je až v Olomouci. Chtělo by to komplexnější řešení,“ uvedl vedoucí střediska Samaritán olomoucké charity Petr Prinz.

Bezdomovců v republice roky přibývá, jsou jich tisíce, čísla ale nikdo nezná. Z loňského sčítání lidu, kdy se sčítací komisaři zaměřili jen na bezdomovce, kteří docházejí do nějakého sociálního zařízení a jsou ochotni komunikovat, vyplývá, že nejvíce lidí bez domova je v Moravskoslezském kraji, asi dva a půl tisíce. Na ulici vyhání lidi nejčastěji finanční nouze, která bývá často spojená se ztrátou zaměstnání, nemocí nebo rozvodem, neschopností sehnat a udržet si vhodné bydlení. Velkým problémem je také extrémní předluženost domácností.