Radary v Prostějově stále nefungují

Prostějov – Výběrové řízení na nákup nebo čtyřletý pronájem radarů prostějovská radnice opět poslala k ledu. Jak město zajistí měření rychlosti projíždějících automobilů nyní řeší zvláštní pracovní skupina, složená z policistů i z pracovníků magistrátu.

Smlouvu se společností Czech Radar na pronájem 11 radarů instalovaných v ulicích města radnice loni vypověděla. Výhrady k systému měl krajský úřad i ministerstvo dopravy. „Společnost Czech Radar bude vyzvána, aby odstranila svá měřicí zařízení. Ve věci měření rychlosti bude ustavena pracovní skupina, ve které vedle zastupitelů usednou zástupci policie. Pracovní skupina navrhne další postup," řekla primátorova náměstkyně Alena Rašková (ČSSD).

Město původně uvažovalo o tom, že s firmou Czech Radar uzavře novou smlouvu, v níž vyjedná podmínky pro město výhodnější. Na základě původní smlouvy firma získávala 49 procent z vybraných pokut, zbytek připadl městu. Radnice nakonec po výhradách úřadů smlouvu loni vypověděla a rozhodla se vypsat nový tendr.

Kvůli jedinému přihlášenému subjektu město výběrové řízení zrušilo už podruhé. Odhadovaná hodnota této zakázky na nákup nebo čtyřletý pronájem radarů se pohybuje v rozmezí od 4,2 milionu korun do bezmála deseti milionů korun. „Před vyhlášením nového zadávacího řízení na dodavatele systému měření rychlosti vozidel v Prostějově zpracujeme celkovou dlouhodobou analýzu možností a způsobů řešení celé problematiky," podotkla Rašková.

Město nyní jedná i o variantě, při které by se o radary staralo samo. „Pracovní skupina se bude zabývat také možnostmi změn lokalit případného umístění stacionárních radarů," dodala Rašková.

Řešením by mohly být i inteligentní semafory se zabudovanými radary. Zařízení funguje tak, že pokud auto jede předepsanou rychlostí, přepne se trvale svítící červená na zelenou. V opačném případě zůstane na semaforu červená, která svítí tak dlouho, dokud řidič nezpomalí na požadovanou rychlost. „Inteligentní semafory fungují již na třech místech Olomouckého kraje. Jsou vhodným řešením zajištění bezpečnosti silničního provozu pro dlouhé rovné úseky na vjezdech do měst," dodala Rašková.

Radary v ulicích Prostějova jsou už několik měsíců mimo provoz. Kvůli nejasnostem okolo měření zaznamenávaly radary v Prostějově několik měsíců jen statistická data. Situace ihned začali zneužívat někteří řidiči a počet zachycených přestupků se téměř ztrojnásobil.