Pošty v rukou obcí nebo soukromníků nabízejí delší otevírací dobu

Jižní Morava - Na obecním úřadě v Pršticích na Břeclavsku se bourá a staví - vzniká tam nová pošta, která na rozdíl od té původní bude pod taktovkou obce v podobě takzvané frančízy. Podobně jako to dnes běžně dělají mnohé řetězce například s občerstvením nebo oblečením i Česká pošta postupně přechází na tento typ podnikání v místech, kde by se jim vlastní pobočka nevyplatila. Většinou jde o malé obce.

Pošta v Pršticích funguje od začátku 60. let minulého století, v současnosti slouží také obyvatelům nedalekých Silůvek i Radostic - dohromady tedy asi 2500 lidem. „Česká pošta v rámci optimalizace pojala záměr pobočku u nás zrušit nebo převést na jinou formu. Abychom zachovali plný rozsah služeb, rozhodli jsme se poštu převzít,“ řekl starosta Prštic Josef Daněk (nez.).

Na nový systém přejde pošta v Pršticích od září. „Pro lidi se de facto nezmění vůbec nic až na to, že zde budou mít delší otevírací dobu,“ zdůraznil starosta. Nepočítá s tím, že by to pro obec znamenalo výdělek. K jedné stávající pracovnici pošty přibudou dvě zaměstnankyně úřadu, které čeká školení. „Doufáme, že rozpočet zůstane alespoň vyrovnaný. S poštovními službami hodláme postupně pro větší efektivitu spojit i některé další služby poskytované obcí,“ plánuje Daněk, podle kterého to obyvatelům zajistí ještě větší pohodlí.

Video Starosta Prštic Josef Daněk (nez.) o převzetí pobočky pošty
video

Starosta Prštic Josef Daněk (nez.) o převzetí pobočky pošty

Frančízových pošt je na jižní Moravě už patnáct. „V šesti případech je smluvním partnerem Obecní úřad, v pěti případech živnostník a ve čtyřech Spotřební družstvo Jednota,“ uvedl provozní ředitel České pošty pro jihomoravský region Vladimír Procházka.

Franchising

Pojem to franchise znamená udělit povolení na prodej produktů nebo poskytování služeb v určité oblasti jednou firmou firmě jiné. V Evropě a v Česku se používá užší chápání pojmu franchising (franšízing nebo frančízing). Franchisingem se rozumí dlouhodobá smluvní spolupráce mezi nezávislými podnikateli - poskytovatelem franchisingu (franchisorem) a odběratelem franchisingu (franchisantem) - na základě které franchisor předává franchisantovi znalosti o vedení firmy a propůjčuje mu svou obchodní značku, případně vybavení.

Zdroj: Wikipedia.org


Podle Procházky se díky takové spolupráci zlepšuje dostupnost poštovních služeb. Zatímco pobočky v malých obcích obvykle mívají jen velmi omezenou pracovní dobu, podnikatelé, kteří se mimo to věnují i jiným službám, mohou být lidem k dispozici déle.

Tyto výhody už uvítali i obyvatelé Lechovic na Břeclavsku. „Zřízením provozovny se jednak rozšířil rozsah hodin pro veřejnost a současně se služby přesunuly z obtížně dostupné periferie takřka do středu obce,“ řekl Vladimír Procházka. Na pobočce přitom zákazníky obsluhuje původní paní poštmistrová - jen má teď přepážku naproti pultu, kde se krájí sýry a salámy.

Video Vyjádření provozního ředitele ČP pro jižní Moravu Vladimíra Procházky
video

Vyjádření provozního ředitele ČP pro jižní Moravu Vladimíra Procházky

Obcím a podnikatelům takto nabízí čtyři možné úrovně spolupráce od jednoduchého výdejního místa až po takzvanou poštu Partner II, která lidem poskytuje takřka plný rozsah služeb jako běžné pobočky.

"Partner je provozovna smluvního zástupce České pošty, který poskytuje poštovní služby příjem a výdej zásilek, prodej cenin, příjem reklamací a dále poskytuje vybrané služby Poštovní spořitelny, především operace Maxkartami - vklady, výplaty a příkazy."

Zdroj: ceskaposta.cz


První takzvanou poštu Partner na Moravě zřídila malá obec Růžďka na Vsetínsku už v roce 2011. Několik měsíců předtím se tam totiž původní pobočka proměnila ve výdejní místo, kde mohli lidé pouze podat nebo vyzvednout zásilky, pokud je poštovní doručovatelka nezastihla doma. Lidé si stěžovali na nemožnost provádění peněžních transakcí - například k platbě inkasa nebo vyzvednutí penze museli místní cestovat do několika kilometrů vzdálených obcí v okolí. Obec poštu žádala o obnovení všech služeb, místo toho dostala nabídku na převzetí povinností pošty s tím, že pošta pak některé služby obnoví.

V Jihomoravském kraji aktuálně fungují dvě partnerské pobočky České pošty, a to v Lažánkách u Brna (od 1. října 2012, zajišťuje obecní úřad) a ve zmíněných Lechovicích na Břeclavsku (od ledna 2013). Kromě partnerských pošt v jihomoravském kraji funguje i několik výdejních míst. Například v Jehnicích u Brna si lidé, které doručovatelka nezastihla doma, chodí pro zásilky do prodejny potravin.

Další pošty v malých obcích by mohly následovat. Ředitelství České pošty pro jižní Moravu spravuje pošty v Jihomoravském a Zlínském kraji. „Celkem to dělá 510 poboček. Minimálně v případě 150 pošt by byla daleko ekonomičtější spolupráce na bázi frančízy. Jsou to lokality, kde se denně uskuteční maximálně deset nebo dvacet transakcí, což je pro Českou poštu nevýhodné. Spojit poštovní služby s jinými činnostmi je rozhodně ekonomičtější a pro veřejnost myslím přijatelné,“ míní regionální ředitel Procházka.