Dokument Ticho nad Kladnem součástí výstavy

Ostrava - Ne všechno, co je rezavé, patří do šrotu. Pod názvem Kladno – doly – hutě začíná 23. srpna v Galerii Kladenského zámku výstava, která je pořádána v rámci „Kladenského fedrování“ k příležitosti 17. setkání hornických a hutnických měst a obcí ČR. Televizní studio Ostrava, které natočilo cyklus o industriálních památkách Zrezivělá krása, zapůjčilo pro kladenskou expozici jeden díl z této série -  dokument režisérky Veroniky Müllerové nazvaný Ticho nad Kladnem.

V rámci nekomerční projekce během výstavy se tak připomene téma záchrany unikátních objektů z areálu bývalé Poldovky. Hornický a hutnický průmysl – a nejen na Kladně – prochází složitou historickou etapou. Snahy zachránit architektonicky a technicky jedinečné důkazy o mistrovství předchozích generací nejsou vedeny jen postindustriální nostalgií, ale i potřebou nalézat nový obsah pro místa, která nedávno utichla. Zejména v těchto dnech, kdy černý průmysl prochází krizí, nese s sebou téma obnovy svědků minulosti novou symboliku. Výstava potrvá do 15. září 2013.