Nová hráz ochrání rybník v Poodří

Poodří - Rybník Velký Váček v Poodří už nebude ohrožovat řeka Odra. Státní ochránci přírody nechali během dvou let vybudovat novou hráz, která vzácný rybník ochrání. Vítají to také rybáři, kteří v rybníku chovají kapry.

Poodří je chráněná oblast, kde se může příroda a hlavně řeka Odra zcela volně vyvíjet. V případě rybníku Velký Váček ale ochránci přírody řekli dost. Především během povodní hrozilo, že řeka Odra společnou hráz protrhne.

Video Reportáž Michala Poláška
video

Reportáž Michala Poláška

Rybník Velký Váček je součástí soustavy téměř šedesáti rybníků v Poodří. V Národní přírodní rezervaci Polanská niva jde přitom o rybník největší. Ochránci přírody si lokalitu u Polanky nad Odrou cení kvůli výskytu mnoha vzácných druhů rostlin či živočichů.

„Z ptáků zmíním třeba bukačka malého, potápky malé, roháče a podobně, z plazů je zde například užovka obojková, což je vlastně typický had z Poodří,“ uvedl Jan Kašinský, pracovník Záchranné stanice Bartošovice.

Místo opravy staré hráze zvolil projektant jiné řešení. O čtyřicet metrů dál vznikla hráz nová s tím, že tu původní může Odra v budoucnu pohltit.

Nová hráz se stavěla téměř dva roky a její základy jsou pod povrchem zpevněny hlubokou stěnou z ocelových profilů.

„Kdyby došlo k erozi, tak by měla odolat a tím je v podstatě zajištěna stabilita rybníka, aby nedošlo k jeho vypuštění nebo nějakému poškození,“ uvedl Petr Birklen, vedoucí Správy CHKO Poodří.

Stavba vyšla na necelých osm milionů korun. Letos je hráz ve zkušebním provozu, kolaudace se dočká až v příštím roce.