Nová hráz ochrání rybník v Poodří

Poodří - Rybník Velký Váček v Poodří už nebude ohrožovat řeka Odra. Státní ochránci přírody nechali během dvou let vybudovat novou hráz, která vzácný rybník ochrání. Vítají to také rybáři, kteří v rybníku chovají kapry.

Poodří je chráněná oblast, kde se může příroda a hlavně řeka Odra zcela volně vyvíjet. V případě rybníku Velký Váček ale ochránci přírody řekli dost. Především během povodní hrozilo, že řeka Odra společnou hráz protrhne.

Rybník Velký Váček je součástí soustavy téměř šedesáti rybníků v Poodří. V Národní přírodní rezervaci Polanská niva jde přitom o rybník největší. Ochránci přírody si lokalitu u Polanky nad Odrou cení kvůli výskytu mnoha vzácných druhů rostlin či živočichů.

„Z ptáků zmíním třeba bukačka malého, potápky malé, roháče a podobně, z plazů je zde například užovka obojková, což je vlastně typický had z Poodří,“ uvedl Jan Kašinský, pracovník Záchranné stanice Bartošovice.

Místo opravy staré hráze zvolil projektant jiné řešení. O čtyřicet metrů dál vznikla hráz nová s tím, že tu původní může Odra v budoucnu pohltit.

Nová hráz se stavěla téměř dva roky a její základy jsou pod povrchem zpevněny hlubokou stěnou z ocelových profilů.

„Kdyby došlo k erozi, tak by měla odolat a tím je v podstatě zajištěna stabilita rybníka, aby nedošlo k jeho vypuštění nebo nějakému poškození,“ uvedl Petr Birklen, vedoucí Správy CHKO Poodří.

Stavba vyšla na necelých osm milionů korun. Letos je hráz ve zkušebním provozu, kolaudace se dočká až v příštím roce.