Bývalý pionýrský dům v Olomouci stále slouží dětem a mládeži

Olomouc – Největší nemovitost, která byla vlastněna Socialistickým svazem mládeže (SSM) v Olomouckém kraji, stále slouží nejmladší generaci. Bez úhony přečkal pád komunismu, nyní funguje pod názvem Dům dětí a mládeže.

DDM sídlí v budově na třídě 17. listopadu poblíž historického centra Olomouce. Budova z roku 1932 sloužila nejprve jako Studentský domov, od roku 1961 objekt užívali pionýři. Pořizovací hodnota tohoto majetku činila bezmála 15 milionů korun, což tuto budovu zařadilo mezi nejcennější majetek SSM i v rámci celé země.

Dům dětí a mládeže v Olomouci
Dům dětí a mládeže v Olomouci

Po roce 1989 zůstal DDM v původní budově a je příspěvkovou organizací, která nyní spadá pod Olomoucký kraj. Během školního roku DDM nabízí zhruba 150 kroužků v oborech hudba, výtvarná výchova, ekologie a přírodověda, sport a tanec či technika. V zájmových útvarech DDM bylo loni evidováno bezmála 1900 dětí a studentů.

Do činnosti olomouckého DDM patří také organizace letních táborů a pobytových kurzů. DDM má k dispozici turistické základy v obcích Ochoz u Konice a Pohořany na Olomoucku.

Dům dětí a mládeže v Olomouci
Dům dětí a mládeže v Olomouci

V provozuje je také bývalé turistická základna v Domašově nad Bystřicí na Olomoucku, která po roce 1989 dvanáct let zela prázdnotou. V roce 2003 ji při dělení majetku získala mládežnická organizace Junák, která základnu s pomocí dobrovolníků postupně opravila. Turistická základna v Domašově nyní nabízí deset pokojů s celkovou kapacitou 60 lůžek.

Dům dětí a mládeže v Olomouci
Dům dětí a mládeže v Olomouci

SSM sdružoval za minulého režimu pod dohledem komunistické strany mladé lidi od 15 do 35 let. Po revoluci byl jeho majetek za nejasných právních podmínek převáděn, hlavně do Fondu dětí a mládeže. Likvidátor fondu Pavel Žák byl odsouzen ke třem letům vězení za to, že nemovitosti nezákonně a nevýhodně rozprodával. Převodem 36 budov či pozemků způsobil škodu přes 215 milionů korun.