ÚS zrušil trest pro porodní asistentku za problematický domácí porod

Brno - Ústavní soud zrušil rozsudek v kauze prezidentky Unie porodních asistentek Ivany Königsmarkové. Obvodní soud ji potrestal dvěma lety vězení s podmíněným odkladem na pět let za údajné chyby při vedení porodu, který se zkomplikoval. Kauza se tak vrací na začátek. Königsmarková chybu od počátku odmítala.

„Ústavní soud jednoznačně došel k závěru, že stěžovatelka neměla spravedlivý proces, v žádném případě nešlo o to, že by se nedopustila žádných pochybení. Při hodnocení důkazů byly důvodné pochybnosti o vině stěžovatelky, které nebyly důkazně odstraněny. Proto na základě principu presumpce neviny a dle zásady “v pochybnostech ve prospěch viníka„ bylo nutno rozhodnout ve prospěch stěžovatelky,“ zdůvodnila nález Ústavního soudu soudkyně zpravodajka Ivana Janů.

Soudy totiž vycházely z jediného znaleckého posudku, podle něhož Königsmarková chybovala. Obhajoba nicméně expertízu označovala za zaujatou. „Soud vědomě založil rozhodnutí výhradně na posudku, o kterém věděl, ze není vyhodnocen nestranným znalcem,“ řekla Janů s tím, že ani závěry znalce nelze přijímat zcela nekriticky.

Posudek prý navíc klade na asistentku značné nároky při rozeznání relativně vzácného poškození plodu. „Ani znalecký posudek nedošel jednoznačně k závěru, jestli odkysličení plodu nastalo před porodem, při nebo po něm. Proto závěry soudů, že k odkysličení došlo v poslední hodině porodu, nepovažuje Ústavní soud za relevantní,“ dodala Janů.

Nález naznačuje, že obvodní soud měl k posudku buď obstarat další důkazy, a rozptýlit tak pochybnosti, nebo rozhodnout ve prospěch porodní asistentky. Názor ÚS je pro obvodní soud při novém projednání kauzy závazný. „ÚS řekl velice jasně, že obě strany musí dostat stejný prostor pro vyjádření svých názorů a předložení svých důkazů,“ řekl advokát Königsmarkové Richard Hořejší.

Je to jeden z nejkrásnějších dárků k narozeninám, reagovala Königsmarková

„Je to asi jeden z nejkrásnějších dárků, který jsem dostala k narozeninám,“ řekla novinářům Königsmarková.

Video Reakce Ivany Königsmarkové na nález Ústavního soudu
video

Reakce Ivany Königsmarkové na nález Ústavního soudu

Podle výkonné ředitelky Unie porodních asistentek Kateřiny Hájkové Klíčové je dnešní nález satisfakcí pro Königsmarkovou, ale i dobrou zprávou pro porodní asistentky a studentky oboru, které se dosud mohly obávat kriminalizace. „Většina asistentek kvůli tomu od domácích porodů upustila,“ podotkla Hájková Klíčová.

Nález přivítala také Liga lidských práv, jejíž právní ředitelka Zuzana Candigliota označila dosavadní přístup státu k domácím porodům za systematickou represi a snahu o likvidaci profese porodních asistentek.

Kolik je v Česku registrovaných porodních asistentek?

 • Jihomoravský kraj – 9 (1 nabízí péči při domácím porodu)
 • Zlínský kraj – 2 (žádná nenabízí péči při domácím porodu)
 • Praha – 6
 • Střední Čechy – 2
 • Ústecký kraj – 1
 • Karlovarský kraj – 1
 • Plzeňský – 1
 • Jihočeský – 1
 • Liberecký – 1
 • Královéhradecký – 4
 • Pardubický – 0
 • Vysočina – 2
 • Olomoucký – 2
 • Moravskoslezský – 3

Celkem je v Česku registrovaných 35 porodních asistentek

(zdroj: Unie porodních asistentek)


Königsmarková podle soudů v červenci 2009 v Praze 3 neoprávněně vedla komplikovaný domácí porod. Dostatečně se neinformovala o předchozích porodech rodičky, při kterých se objevily komplikace. Sama pak podle obžaloby přehlížela problémy, které žena před porodem i při něm měla, a neposlala ji do nemocnice. Zároveň podle verdiktu neměla dostatečné zázemí na to, aby sama komplikovaný porod provedla.

Dítě se při porodu začalo dusit a vdechlo zkalenou plodovou vodu. Königsmarková poté podle soudů neprovedla řádnou resuscitaci. Novorozenec skončil s těžce poškozeným mozkem, po 20 měsících zemřel. Klíčovým důkazem v kauze byl znalecký posudek. Königsmarková podle expertizy při porodu nepoznala, že ho už dál nemůže vést porodní asistentka, ale je nutný zásah lékaře.

Kompetence porodní asistentky

Porodní asistentka je průvodkyní těhotenstvím

 • Porodní asistentka potvrdí nebo diagnostikuje těhotenství
 • Provází ženu a její blízké v průběhu celého těhotenství (poskytuje informace, upozorňuje na možná rizika, připravuje ženy k porodu)
 • Provádí, doporučuje a předepisuje vyšetření nutná ke sledování fyziologického těhotenství
 • Sleduje stav plodu v děloze, rozpoznává možná rizika
 • V případě zjištění rizika předává ženu do péče lékaře gynekologa – porodníka

Porodní asistentka vede normální (fyziologický porod)

 • Má oprávnění vést samostatně fyziologické porody
 • Pečuje o ženu ve všech dobách porodních
 • V případě identifikace komplikací přivolá lékaře nebo doprovází  ženu do zdravotnického zařízení

Porodní asistentka pečuje o matku a dítě po porodu

 • Ošetřuje porodní a poporodní poranění, pečuje o ženu bezprostředně po porodu
 • Poskytuje fyziologickou péči dítěti bezprostředně po porodu včetně prvního ošetření
 • Provádí návštěvy v rodinách po porodu

(zdroj: Unie porodních asistentek)


Za nedbalostní ublížení na zdraví s následkem smrti Obvodní soud pro Prahu 3 uložil Königsmarkové dva roky vězení s podmíněným odkladem na pět let a zákaz výkonu povolání porodní asistentky na stejně dlouhou dobu. Navíc má zdravotní pojišťovně zaplatit 2,7 milionu korun. Městský soud v Praze odvolání Königsmarkové zamítl, Nejvyšší soud pak její dovolání hodnotil jako zjevně neopodstatněné. Ústavní soud teď rozsudek nad Königsmarkovou zrušil a kauzu vrátil na začátek.

Königsmarková při procesu opakovaně uvedla, že podle svého úsudku nechybovala. Do chvíle, kdy se dítě narodilo, prý nic nenasvědčovalo tomu, že nastanou komplikace. V ústavní stížnosti obhajoba poukazuje na údajné porušení základních práv, zejména práva na spravedlivý proces, a požaduje zrušení rozhodnutí soudů všech stupňů.

Porod doma má tradici. Asistentky ale musí postupovat opatrně, naznačila Janů

Soud se zároveň k domácím porodům nevyjádřil v obecné rovině. Soudkyně zpravodajka Janů ale uvedla, že nastavení mantinelů pro domácí porody je věc zákonodárců, ne soudu. Zdůraznila, že je při tom nutné hledat rovnováhu mezi právem matky na volbu místa porodu a ochranou zdraví dítěte. Právo ženy zvolit místo porodu podle soudkyně není absolutní, na druhou stranu je nelze zcela potlačit.

Janů připomněla, že v Česku se v minulosti tradičně rodilo doma, tradice však byla zcela přerušená. „Všechno chce čas a rozumnost v přístupu. I porodní asistentky by měly ze svého sebevědomí trochu slevit a podřídit se doporučovaným postupům a včas reagovat na známky, že se něco vyvíjí špatně,“ uvedla Janů.

Podle Unie porodních asistentek a Ligy lidských práv stát dělá vše pro to, aby domácí porody znemožnil. Domácí porody jsou u nás sice povolené, prakticky je ale nemá kdo legálně provést. Podle unie porodních asistentek nemá žádná z nich od státu potřebné povolení a pokud přesto porod jinde než v nemocnici vědomě vedou, tak se vystavují riziku pokuty za překročení svých kompetencí.

Největší problém prý spočívá v chybějících pravidlech a standardech pro práci porodních asistentek. „Ministerstvo zdravotnictví podobný dokument odmítá vydat,“ uvedla výkonná ředitelka unie Kateřina Hájková Klíčová.

Domácí porody v číslech

NovorozeněPočty porodů doma podle statistik za dvě desítky let v Česku stouply zhruba desetinásobně. V roce 1990 přišlo na svět mimo porodnici 200 ze zhruba sta tisíc novorozenců, většinou proto, že žena do nemocnice dojet nestihla. Cíleně doma s porodní asistentkou se narodilo 16 dětí. V roce 2009 se mimo porodnice narodilo 400 dětí, z nich 150 doma s porodní asistentkou. Nejvíc porodů doma je podle primáře Gynekologicko-porodnické kliniky Fakultní nemocnice Motol Romana Chmela v Praze, nejméně na Zlínsku.

Ve většině evropských zemí mají ženy možnost zvolit si místo porodu. V Německu se doma rodí necelá dvě procenta dětí, ve Velké Británii jsou to čtyři procenta. V Nizozemí, kde je velká tradice domácích porodů, je to dokonce třetina dětí. Rodičky ale mají zajištěné to, že při náznacích hrozících komplikací jsou okamžitě převezeny do nemocnice.


Podle lékařů jsou domácí porody příliš velkým rizikem pro rodičku i dítě. „Porod doma je potřeba v našich podmínkách označit za extrémně rizikový. Já říkám, že matky, které chtějí za každou cenu rodit doma, preferují svoje vlastní pocity a pohodlí nad bezpečím dítěte,“ myslí si Vít Unzeitig z České gynekologické a porodnické společnosti. 

Podle Unzeitiga jsou porodní asistentky nepostradatelné, porody by ale měly vést v nemocnicích. „Já můžu za sebe říct zkušenost z ostravské fakultní nemocnice, kde pracuji jako přednosta. Všude tam, kde jde o fyziologické těhotenství, udělá lékař pouze vstupní vyšetření a v případě, že je vše v pořádku, těhotnou předá porodní asistentce. Ona porod vede až do konce. Lékař by měl skutečně k porodu nastoupit až ve chvíli, kdy se nějak komplikuje,“ popsal praxi z Ostravy Unzeitig. Doma tuto možnost porodní asistentky nemají.

Video Hovoří Vít Unzeitig z České gynekologické a porodnické společnosti
video

Hovoří Vít Unzeitig z České gynekologické a porodnické společnosti

Kromě Ústavního soudu se situací kolem domácích porodů bude zabývat také Evropský soud pro lidská práva ve Štrasburku - 10. září bude projednávat stížnost dvou Češek, které viní stát z porušení práva na respektování soukromého a rodinného života. Přály si rodit doma s porodní asistentkou, ale nebylo jim to umožněno. Jedna rodila v domácím prostředí bez pomoci, druhá musela do porodnice.

Video Téma domácích porodů v Událostech v regionech
video

Téma domácích porodů v Událostech v regionech