Obec Diváky připomíná život a dílo bratří Mrštíků

Diváky (Hustopečsko) - Malá obec Diváky, ve které žije okolo pěti set obyvatel, leží asi třicet kilometrů severně nad Břeclaví. Místní jsou patřičně hrdí na odkaz slavných spisovatelů, bratří Mrštíků, kteří v obci žili. Za Aloisem i Vilémem přijížděli na počátku 20. století významné kulturní osobnosti té doby. Obec Diváky se tak stala moravským kulturním centrem. Život Diváckých je mimo jiné zachycen v díle Rok na vsi aneb Kronika moravské dědiny.

„V roce 1889 učil Alois Mrštík jako pomocný kantor v nedalekých Těšanech a bylo mu nabídnuto místo řídícího učitele na zdejší jednotřídce, což je budova dnešního obecního úřadu. V jedné třídě učil zhruba osmdesát místních dětí. A večer potom při petrolejce sepisoval Rok na vsi,“ uvádí do historie obce pracovník Památníku bratří Mrštíků Jaroslav Němeček.

Později se do Divák přistěhoval i bratr Vilém, v jehož domě je dnes muzeum bratří Mrštíků. Do malé obce začaly dojíždět významné návštěvy. Za autory Maryši zavítal například Petr Bezruč, Dušan Jurkovič, Joža Uprka, Leoš Janáček nebo Josef Merhaut. Bratři kromě uměleckého života taky vášnivě včelařili nebo se věnovali vinařství.

Vilém Mrštík, který dlouhodobě trpěl psychickými problémy, zakončil svůj život sebevraždou. „Spáchal ve sklípku sousedního domku sebevraždu tak, že si skalpelem podřezal krční tepny a několikrát se bodl do krajiny srdeční,“ tvrdí Němeček. Dnes Vilém Mrštík odpočívá na diváckém hřbitově ve stínu kříže, který navrhl Dušan Jurkovič. Alois Mrštík je pochován v Brně, kde zemřel třináct let po svém bratrovi na tyfovou nákazu.

První zmínka o obci, tehdy ještě pod jménem Diwaci, se objevuje už v dokumentech z roku 1210. Originály listin se ale nedochovaly, proto oficiálně doložená existence Divák je o sedmadvacet let mladší. Na konci 17. století vznikl v obci klášter, z něhož se později stal i zámek. Ten během druhé světové války sloužil coby polní nemocnice a po roce 1945 zde setrvávali židé, kteří přežili holokaust. Před sedmi lety Jihomoravský kraj zámek prodal. Mezi další památky obce patří kostel Nanebevzetí Panny Marie a především Památník bratří Mrštíků.

/*json*/{"map":{"lat":49.126915307774,"lng":16.734924316406,"zoom":10,"mapTypeId":"roadmap"},"markers":[{"lat":48.990130494821,"lng":16.787452697754,"type":"1","description":""}],"polylines":[],"circles":[],"polygons":[],"rectangles":[]}/*json*/