Restaurátoři našli nejstarší židovský náhrobek v Břeclavi. Je z roku 1717

Břeclav - Po mnoha letech se břeclavský židovský hřbitov dočkal radikální rekonstrukce. Kameníci opravili několik desítek historických náhrobků. Při práci na hřbitově se podařilo objevit také nejstarší z nich, pochází z roku 1717. Původní prvenství měl o čtrnáct let mladší bílý mramorový náhrobek.

Z původního množství dvou tisíc náhrobků zůstalo dnes na břeclavském hřbitově jen 264. „Náhrobky se používaly k dalšímu zpracování, třeba ke stavbě domu. Ty nejcennější barokní náhrobky se používaly například na vyztužení hráze rybníka Včelínek,“ připomenula smutný osud kamenů ředitelka Městského muzea a galerie v Břeclavi Alena Káňová.

Město se proto rozhodlo opravit alespoň ty zbývající. Radnici se podařilo získat dotaci z ministerstva kultury. Restaurátoři jednotlivé náhrobky očistili, znovu usadili a zakonzervovali proti vlhkosti. Nejcennější náhrobky získaly novou kovovou stříšku.

Práce na břeclavském hřbitově
Zdroj: ČT Brno

Jistou péči bylo nutné věnovat i okolní zeleni. Pracovníci města osekali křoviny, popínavý břečťan a postarali se i o některé stromy. Právě neudržovaná vegetace pískovcové náhrobky poškozovala. „Kameny udržují vlhkost a díky tomu se tvoří řasy a lišejníky na povrchu kamenů a vlhkost se drží i v nich, čímž se urychluje rozpad,“ vysvětlil restaurátor Přemysl Blažík.

Severovýchodnímu rohu hřbitova poblíž vstupu vévodí majestátní novorenesanční hrobka Ignaze Kuffnera. Celý areál spolu s novogotickou obřadní síní byl dostavěn v roce 1892 podle projektu vídeňského architekta Franze Neumanna.

V 80. letech 20. století byl zpustošený hřbitov určen k likvidaci a podstatná část náhrobků odvezena. V letech 1991–1993 nechalo město Břeclav provést parkovou úpravu areálu a dochované staré náhrobky nově osadit.

Zdroj: Městské muzeum a galerie Břeclav


„Po válce židovská obec v Břeclavi už nebyla obnovená a ze hřbitova se stal až objekt hrůzy,“ vzpomenula na tristní stav památky Káňová. Židovská komunita sídlila v Břeclavi už od 14. století. Řada z původních obyvatel židovského původu byla ale během války deportována do koncentračních táborů, odkud se většina z nich nevrátila.

Video Restaurátor Přemysl Blažík o opravách židovského hřbitova
video

Restaurátor Přemysl Blažík o opravách židovského hřbitova